Landelijke Transportcontrole op de A16Datum van foto's: vrijdag 26 september 2008
Tijdstip: 21.05 - 22.45 uur


Via DJRoadstar kregen Petertjuh en ik te horen dat er een controle aan de gang was op de A16 thv Hazeldonk-Oost. We werden al verwacht bij het KLPD. Dus zijn wij daarom maar naar de locatie gereden. Eenmaal daar aankomen hebben we ons gemeld bij het mobiele kantoor van het KLPD Breda.

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
In het mobiele kantoor kregen we te horen dat degene die we zochten nog even bezig was met de controle, maar we konden wel even gaan zitten. Met twee mensen van het KLPD even zitten praten over de controle. Een van de twee nam ons nog even mee naar een vrachtwagen waarvan iets niet klopte. Dit was de eerste vrachtwagen die ze aan de kant hadden gezet. Deze had een kapotte rembooster. De chauffeur was nu druk bezig met het onderdeel te reparen. Hij had er nu al weer één bout op zitten, maar hij moest nu de tweede er nog op zetten.
Na ons gemeld te hebben bij onze contactpersoon hebben we even staan praten over de controle. Voor de veiligheid hebben wij ook maar even opvallende hesjes aangedaan. De controle was vrij ruim opgezet. Het KLPD had een gedeelte van de vrachtwagenparkeerplaats in gebruik genomen voor de controle. Dit zorgde eigenlijk niet voor problemen, want de parkeerplaats Hazeldonk is vrij groot. klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
Naast het KLPD werkte ook de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de Rijksdienst voor het Wegverkeer mee aan deze controle.
Naast vrachtwagens werden ook bussen gecontroleerd op van alles. klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
De chauffeurs werden gecontroleerd op de rij en rusttijden wet, rijbewijs en nog veel meer. Dit gebeurde meestal gewoon even in de cabine van de vrachtwagen.
De vrachtwagens en bussen werden aan de kant gehaald door motoragenten. Deze gaven aan waar de vrachtwagen moest stoppen. Daarna werd de vrachtwagen gecontroleerd door de RDW en het KLPD op gebreken. Zo was bijvoorbeeld bij een vrachtwagen een lampje kapot. klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
Ook werd er bij een aantal vrachtwagens nog gekeken of de lading wel goed vast stond. Zo was er een vrachtwagen bij deze controle die gevaarlijke stoffen vervoerden, maar deze stonden niet vast.
Bij een Belgische vrachtwagen deed het knipperlicht linksvoor het niet. Na een paar harde klappen op het licht deed hij het weer. Op een gegeven moment werden we nog even aangesproken door een vrachtwagenchauffeur waarvoor wij nou foto’s maakten. Na dit uitgelegd te hebben, hebben we het nog even over de controle zelf gehad. Hij vond het zelf ook een goede controle. Tijdens de controle hebben we ook nog even meegelopen met de mensen van de RDW. Die zien toch wel veel meer dan je zelf ziet aan een vrachtwagen. Toch wel handig dat deze aanwezig waren bij de controle. Net voordat wij weg wilden gaan viel opeens een auto op die bij het mobiele kantoor stond. Deze stond nestjes er naast geparkeerd. Bij deze auto stonden twee mensen van het KLPD. Dit bleek de vros van het KLPD Breda te zijn. klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

Na ons afgemeld te hebben zijn we weer naar huis gegaan. Het KLPD heeft van deze controle een persbericht uit gebracht dat hieronder te lezen is.

Vierendertig rijverboden bij landelijke transportcontroles

De Verkeerspolitie van het Korps landelijke politiediensten heeft in samenwerking met de Inspectie Verkeer en Waterstaat en participatie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer vrijdag 26 september 2008 op vier verschillende locaties controles gehouden op vrachtwagens en bussen.

Eén op de vijf (22,5 %) gecontroleerde chauffeurs moesten hun transport stopzetten en ruim twee op de vijf (43,7 %) waren in overtreding. In totaal zijn er 151controles ( 127 vrachtauto’s en 24 autobussen) uitgevoerd, waarbij 66 overtredingen zijn geconstateerd (44 %). In 21 gevallen werd een bevel tot staking van de arbeid opgelegd en 13 keer werd een maatregel toegepast (rijverboden). Van buitenlandse overtreders is in totaal voor 6400 Euro aan boetes geïnd.

De controles vonden, strategisch verdeeld, plaats langs de hoofdtransportassen in Nederland. Electronisch Verkeers Toezicht van de Verkeerspolitie van het KLPD heeft snelheidscontroles uitgevoerd met als doel krachtige indicaties te verkrijgen van onjuiste werkingen van snelheidsbegrenzers.

De doelstellingen van deze controles zijn o.a.:
Vermindering van het aantal verkeersongevallen door het verhogen van de verkeersveiligheid, opsporen van (vervoers-) criminaliteit, verbeteren van operationele samenwerking tussen Europese verkeerspolitiekorpsen en gerelateerde opsporingsdiensten.

Meer dan 25 % (39 x) van de geconstateerde overtredingen betroffen het niet nakomen van de bepalingen van de arbeidstijdenwet. In 21 gevallen (14 %) werd een bevel tot staking van de arbeid opgelegd wegens overtreding van de rusttijd (15), rijtijd (4) en manipulatie van de controlemiddelen (2).

Rijtechnisch verkeerden de gecontroleerde voertuigen in goede tot redelijke staat van onderhoud. Er werden in totaal 21 technische overtredingen geconstateerd. In 13 van deze gevallen was de aard van de overtreding zodanig dat het euvel ter plaatse verholpen moest worden.

Bij de controle van bussen werden 3 overtredingen geconstateerd (1 x overschrijding dagelijkse rijtijd, 1 x onvoldoendewekelijks rust en 1 x geen geneeskundige verklaring).
Twee vrachtautochauffeurs overschreden de toegestane snelheid (1 x 106 km/u en 1 x 99 km/u) omdat ze hun begrenzer hadden uitgeschakeld.

Eén Duitse chauffeur bleek na zijn vakantie vanaf 1 september al 27 dagen onafgebroken te werken. Hij mocht een verplichte rusttijd van 45 uren nemen.

De controles zijn uitgevoerd op de rijksweg A16 ter hoogte van parkeerplaats Hazeldonk, rijksweg A67 douaneterrein Venlo, rijksweg A1 ter hoogte van Apeldoorn, en rijksweg A9 ter hoogte van Schiphol.

Bron KLPDTekst en foto's: MarcoV en Petertjuh


De uitingen en meningen die in dit artikel worden uitgedrukt geven niet noodzakelijk de mening of het standpunt van Flitsservice.nl weer en is voor volle verantwoording van de auteur.

Flitsservice.nl wordt gehost door:

Prolocation bannerTerug naar het reportage overzicht