Algehele verkeerscontrole RoosendaalDatum van foto's: donderdag 19 november 2009
Tijdstip: 17:30 uur


Toen ik vandaag na een dag hard werken en vergaderen bij de stoplichten afsloeg om naar het winkelcentrum Lindenburg in Roosendaal te gaan, reed ik plots een fuik van de politie Midden en West Brabant in. Aangezien ik aan het bellen was met een collega, was het aankondigingsbord en de enorme hoeveelheid politieauto's me nog niet opgevallen, terwijl ik stond te wachten voor het stoplicht. Na controle van mijn papieren, welke in orde waren, mocht ik mijn weg vervolgen.
Na het inlichten van een aantal andere repomakers in de omgeving, heb ik (ondanks dat ik geen goede fotocamera voor 's avonds heb) toch maar mijn camera gepakt om het schouwspel op de foto te zetten, omdat ik het belangrijk vind dat ook andere controles belicht worden op Flitsservice.nl. Dit soort nuttige verkeerscontroles kunnen namelijk mijn absolute goedkeuring dragen in tegenstelling tot de sneaky setjes in de berm van (lege) snelwegen.

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
Eerst heb ik het beeld op de foto gezet, welke je had bij het stoplicht als je stond te wachten om af te slaan in de richting van de controle. Er was een aankondigingsbord neergezet met allerlei teksten, waardoor je in de korte "file" nog wat te lezen had. Overigens werden niet alle auto's naar de controlelocatie gestuurd, omdat daar de doorstroming niet zo hoog lag. De doorstroming werd vooral bepaald door de controle van de douane/belastingdienst-medewerkers. De controle van papieren en het uitschrijven van bekeuringen voor (defecte)verlichting door de politie ging wat dat betreft veel sneller.
Op het informatiebord werd naast een bedankje voor de medewerking en het geduld ook het uitvoerende politieteam getoond. Voor de mensen die niet regelmatig op het forum komen in het topic van deze regio: het team Roosendaal valt onder de regio Midden en West Brabant. klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
De controle was voor de C1000 supermarkt geplaatst en bestond uit drie "banen". Er waren hekken neergezet opdat de politiebussen met daarin de (tijdelijke) bureaus voor verdere afhandeling van geconstateerde overtredingen in het midden van twee van deze banen stonden. Deze overzichtsfoto is wat bewogen, wat me het blurren van gezichten en kentekens bespaart, maar hij geeft wel een goed beeld van de controlelocatie. Aan de rechterzijde werd je het parkeerterrein opgestuurd, waarna je in de verschillende banen verdeeld werd (naar links).
Ik heb ook nog een foto gemaakt van de bussen, die als "afwerkplek" fungeerden. Door de centrale ligging was het hier een drukte van belang. Vooral als er wat 'misstanden' geconstateerd waren. klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

Zoals ik al zei: ik ben groot voorstander van dit soort controles omdat deze echt en direct bijdragen aan de verkeersveiligheid. Zo werd er een onverzekerde auto van de weg gehaald, maar tevens werd er wat gedaan aan defecte verlichting of andere illegale aanpassingen. Ik maak veel kilometers voor mijn werk en zie dan ook veel auto's met defecte verlichting -soms zelfs zonder verlichting- rondrijden, maar zie nooit dat hier iemand voor wordt aangehouden, terwijl ik (bijna) dagelijks (meerdere) radarsetje(s) voorbij rijd.

Hier onder is het persbericht te lezen.

Roadblocks om criminelen tegen te houden
Tilburg, 20-11-2009 • De politie in Midden- en West-Brabant hield donderdag 19 november 2009 diverse grote controles op verschillende plaatsen in de gehele regio. De acties waren gericht op het tegenhouden van inbrekers, straatrovers en overvallers. De zogenaamde roadblocks werden tussen 15.30 uur en 23.00 uur door circa 150 agenten uitgevoerd samen met nog eens 50 opsporingsambtenaren van andere diensten zoals belastingdienst en douane. Er werden ruim 3.800 voertuigen gecontroleerd en 16 arrestaties verricht.

Donkere dagen:
De ervaring leert dat een aantal delicten zoals inbraken, overvallen en straatroven stijgen tijdens de donkere dagen. De toename van dit soort delicten is vooral te zien in de periode van oktober tot maart, met vaak een piek voorafgaand aan de feestdagen. Dat is overigens een jaarlijks terugkerend landelijk beeld. Met doelgerichte acties op zogenaamde ‘hotspots’ tegen zogenaamd 'hotshots' en andere activiteiten hoopt de politie de criminaliteit tegen te houden en terug te dringen.

Tegenhouden:
Bij dit soort roadblocks wordt écht iedereen die voorbij komt door de politie aangesproken. Het gaat daarbij niet om degenen met goede bedoelingen. Juist personen die al bekend zijn bij politie en justitie worden extra gecontroleerd op bezit van drugs, wapens, inbrekers-gereedschap of andere verboden zaken. Agenten brengen in kaart wie er met wie op pad is en met welk vervoermiddel. Bij komende effect is dat potentiële daders worden tegen houden omdat er veel blauw op straat te zien is. Door met veel agenten op risicotijden en plaatsen aanwezig te zijn, wordt daarnaast de kans op arrestaties in heterdaad situaties aanmerkelijk vergroot.

Samenwerking:
De politie kreeg vandaag ondersteuning van o.a. het korps Landelijke Politie Diensten met gerichte acties op de autosnelwegen. Daarnaast waren medewerkers van de belastingdienst en de douane (drugshonden) aanwezig. Bij de controles werden zes zogenaamde ANPR-voertuigen ingezet. Een ingebouwde camera scant de kentekens van de passerende auto's. Het kenteken wordt vervolgens razendsnel vergeleken met gegevens uit diverse databanken. Hierbij is het mogelijk om een koppeling te leggen naar verdachten van woninginbraken, het register van gestolen voertuigen of het opsporingsregister van personen die nog gezocht worden voor strafbare feiten, openstaande boetes en belastingschulden.

Resultaten:
In totaal liet de politie ruim 3.800 auto's stoppen en werden de inzittenden aan een nadere controle onderworpen. Er werden 16 arrestaties verricht. Het ging daarbij vooral om personen die nog gezocht werden door politie en justitie (o.a. twee inbrekers) en mensen met openstaande geldboetes. Verder werden er personen aangehouden op grond van de Vreemdelingenwetgeving.

District Bergen op Zoom
In het politiedistrict Bergen op Zoom werd gecontroleerd op Borchwerf en de Jan Vermeerlaan te Roosendaal. Ook waren er controleplekken op de Gagelboslaan en de Ericalaan in Bergen op Zoom . In Roosendaal was het 's-middags meteen al raak. Bij de controlelocatie in Roosendaal liet een automobilist zijn auto (een Audi Q7) achter toen hij de politie zag. De man ging er te voet vandoor, maar meldde zich later in het politiebureau. In de auto vond de politie 11 kilo hennep. De belastingdienst had redenen om meteen beslag te leggen op de achtergelaten auto. Verder werden er twee vreemdelingen gearresteerd omdat zij niet in Nederland mochten verblijven. Eén van de vreemdelingen wordt uitgeleverd aan Marokko vanwege drugssmokkel. Verder viel een automobilist op omdat zijn adem naar alcohol rook. Hij kreeg proces-verbaal voor het rijden onder invloed (295 ug/l).

District Breda
Agenten in het district Breda stonden 's-middags opgesteld in Rijsbergen aan de Sint Bavostraat. 's-Avonds verplaatste de actie zich naar het transferium aan de Ettensebaan. Het aanbod was groot op deze in- en uitvalsweg van/naar Breda. Een man werd gearresteerd vanwege belediging van de politie. Een andere automobilist werd aangehouden vanwege doorrijden na een stopteken. Een vreemdeling uit Vietnam had totaal geen papieren bij zich en werd overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie.

District Oosterhout
In het district Oosterhout waren de roadblocks ingericht op de Meerstoel ('s-middags) en het Zandoogje ('s-avonds). Burgemeester Huisman van Oosterhout stelde zich daar in de vooravond persoonlijk op de hoogte. Tegen drie automobilisten die softdrugs bij zich hadden werd proces-verbaal opgemaakt. Een persoon die 2,4 gram cocaïne bij zich had moest meteen een boete van € 240,- afrekenen.

District Tilburg
In district Tilburg lieten de agenten de passanten stoppen op de Goirkestraat/Hasseltstraat en op de Korvelstraat / Sint Annastraat. Hier werd een vreemdeling opgepakt en ingesloten omdat hij te boek staat als 'ongewenst vreemdeling'. Verder stuitte politie en belastingdienst op personen met openstaande geldboetes of belastingschulden. Verder werd een man opgepakt omdat hij nog gezocht werd vanwege een drugsdelict.

Resultaten Belastingdienst:
De belastingdienst legde op 21 auto's beslag vanwege openstaande belastingschulden met een totaal van € 235.000,- Zeven voertuigen werden direct door een takelbedrijf afgevoerd. Gedurende de middag/avond werd € 7.000,- aan achterstallige belastinggelden contant geïncasseerd. Vijftig bestuurders van leaseauto's werden onderzocht op mogelijk privégebruik van de zakelijke auto. Dertig Oost-Europese arbeidskrachten werden bevraagd over hun werkzaamheden in Nederland.

Brief met uitleg:
Voor kleine verkeersovertredingen (kapotte verlichting / vergeten rijbewijs) kreeg de overtreder een waarschuwing. De actie was immers niet direct gericht op verkeersveiligheid. Ernstigere zaken, waar de politie echt niet omheen kon (rijden onder invloed, onverzekerd voertuig) werden afgedaan met een proces-verbaal. Ook werd, mede vanwege de doelstelling van deze controle, opgetreden tegen automobilisten die ondoorzichtige donkere folie op hun autoruiten hadden zitten. Alle gecontroleerde personen kregen een brief van korpschef Frans Heeres uitgereikt, waarin de doelstelling van de controle werd uitgelegd.

Zelfredzaamheid:
Naast de activiteiten die de politie ontplooit, blijft zij een beroep doen op de zelfredzaamheid en betrokkenheid van de burgers. Het korps blijft op de burger rekenen om verdachte activiteiten en omstandigheden zoveel mogelijk te melden via 0900-8844. Zij kunnen zelf ook de kans op woning- en auto-inbraken verkleinen door eigen maatregelen te nemen. Dat geldt ook voor ondernemers in het kader van overvallen en bedrijfsinbraken. Door middel van extra berichten in huis-aan-huisbladen, preventiebrieven, flyers etc. zal de politie hiervoor aandacht blijven vragen.

Bron


Tekst en foto's: Yvesart


De uitingen en meningen die in dit artikel worden uitgedrukt geven niet noodzakelijk de mening of het standpunt van Flitsservice.nl weer en is voor volle verantwoording van de auteur.

Flitsservice.nl wordt gehost door:

Prolocation bannerTerug naar het reportage overzicht