Verdekte controles in HoornDatum van foto's: donderdag 4 juli 2013
Tijdstip: 20:00


Na een tijd afwezig te zijn geweest, staat er tegenwoordig weer bijna dagelijks een ambtenaar gewillig in de berm van de N506, de Provinciale Weg in Hoorn, om de maximum snelheid te handhaven.
Enige tijd geleden is de flitspaal (Rood licht en 80km/u) in deze rijrichting verwijderd. In eerste instantie hadden ze per abuis de flitspaal richting de A7 met bedrading en al verwijderd. Totdat deze teruggeplaatst was, werden er frequent mobiele snelheidscontroles gehouden nabij de kruising met de Keern.

Er is bij de wethouder al meerdere malen een verzoek ingediend tot het plaatsen van een flitspaal bij de kruising Provinciale Weg/Liornestraat, omdat dit de kruising in Hoorn is waarbij de meeste ongevallen met letselschade gebeuren. Een tweetal redenen die met kop en schouders boven anderen uitsteken zijn het niet verlenen van voorrang, en het te weinig afstand houden.

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
Laat ik eens beginnen met een overzichtsfoto van dit stuk weg, waarbij we de N506 richting Enkhuizen zien. De Provinciale Weg bestaat op dit stuk uit 2x2 rijstroken en er geldt een maximumsnelheid van 80km/h. De kruising in de verte is die met de Liornestraat. Bij gebrek aan een groene golf op dit stuk wordt er, zeker na verwijdering van de flitspaal, vrij veel boven de maximumsnelheid gereden door mensen die deze weg gebruiken om zo niet over de drukkere N302 te hoeven rijden. Zoals deze foto bewijst, is vanaf de weg het statiefje niet te zien. Het enige wat een oplettende automobilist zou kunnen alarmeren is de op het fietspad geparkeerde auto.
De parkeerhaven eenmaal gepasseerd was het volgende schouwspel in de achteruitkijkspiegel waar te nemen.
Het VHT Noord-Holland Noord was vanuit de struiken weer eens de maximumsnelheid van 80km/h aan het handhaven. Een GATSO-setje stond met regenjasje aan vlak achter de struiken.
De auto stond weer strak tegen de geluidswal aan, en het statiefje was vakkundig weggestopt naast een lantaarnpaal. Met deze geniepige manier van controleren zou je verwachten dat een groot aantal van de passanten op de foto is gegaan.
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
Het aantal overtreders op deze maandagochtend viel echter mee, slechts 3,8% van de passanten heeft bij deze snelheidscontrole de maximumsnelheid overschreden. Ondanks dat de controle vrij snel op het internet stond, zag je veel automobilisten in een schrikreactie op de rem trappen toen ze iets voorbij de controle reden. Deze controle stond ingesteld op 87km/u, en dat is wellicht de redding geweest van veel mensen die zo'n 5-10km/u te snel reden en tijdig wisten bij te remmen. Als op dit stuk weg veel ongelukken worden veroorzaakt door te 'weinig afstand houden', lijkt mij, gezien de schrikachtige rem-acties, dat het controleren op deze verdekte manier geen positief effect heeft op de verkeersveiligheid. Mijns inziens kan er beter met een (opvallende) auto vanuit deze pechhaven gecontroleerd worden.
Het antwoord op de vraag waarom er dan niet op die wijze gecontroleerd wordt, was volgens de dienstdoende controleur simpel; ''Zo vangen we er meer''. De BOA zei dat luie collega's nog wel eens in een parkeer- of pechhaven willen gaan staan, maar dat hij dat de bewuste avond niet deed, omdat hij er meer wilde vangen. De snelheidscontrole deze avond leverde de overheid meer op dan die van een paar dagen terug, want zo'n 20% ging die avond op de bon. 'High score', zoals de BOA dat zelf noemde, was 181km/u. klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
Tot slot het volgende aandachtspuntje:

Er fietst hier met enige regelmaat een groep scholieren langs, dus je zou verwachten dat de bedrading over het fietspad zo veilig mogelijk weggewerkt zou worden. Niets is echter minder waar, want bij alle controles die ik hier ben tegen gekomen lag het kabeltje los over het fietspad. Bij een van de controles liep de kabel kronkelend naar het setje toe, met als gevaar dat de kabel zich makkelijk om kleine uitstekende onderdelen had kunnen wikkelen. Denk dan bijvoorbeeld aan de zijwieltjes van een kinderfiets.
Tekst en foto's: A7 Racer


De uitingen en meningen die in dit artikel worden uitgedrukt geven niet noodzakelijk de mening of het standpunt van Flitsservice.nl weer en is voor volle verantwoording van de auteur.

Flitsservice.nl wordt gehost door:

Prolocation bannerTerug naar het reportage overzicht