Nieuwe projectwegen binnen HoornDatum van foto's: maandag 30 juni 2014
Tijdstip: 14:30
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
Onlangs zijn de projectwegen in Hoorn nog eens bekeken, en is de verkeersco÷rdinator tot de conclusie gekomen dat er andere wegen waren die aandacht verdienen. Zo bleek dat de verkeersveiligheid op onder andere de Keern zodanig vooruit is gegaan dat snelheidscontroles daar niet langer nodig zijn. In ruil voor deze wegen zijn er nieuwe locaties aangewezen waar het Landelijk Parket Team Verkeer zal gaan controleren. In de toekomst zal er op de Berkhouterweg, de Weel en de Liornestraat vaker met radar gecontroleerd gaan worden. Ook de Westfriese Parkweg wordt niet ontzien, want er zullen lasercontroles worden gehouden bij het nieuwe Van der Valk hotel.

De Berkhouterweg is een van de verbindingen tussen de Provincialeweg (N506) en de wijk de Grote Waal. De weg is sinds enige tijd voorzien van wegmarkering, en er geldt een maximumsnelheid van 50km/u. Er werd al regelmatig op snelheid gecontroleerd met behulp van een lasergun.
Deze lasercontroles werden gehouden aan het einde van de weg, nabij de voetbalvereniging. Juist op dat stuk van de Berkhouterweg is het gevaar bij overschrijding van de maximumsnelheid minimaal. De meeste gevaarlijke situaties doen zich namelijk voor nabij de spoorwegovergang. De onoverzichtelijke uitritten en de drukke fietsoversteekplaats aldaar zijn al meer dan eens het toneel geweest van een ongeval.

En juist op dit meer kritieke stuk wordt sinds kort gecontroleerd. Hoewel de meeste ongevallen (haast) niet te voorkomen zijn en veroorzaakt worden door plotseling overstekende fietsers, wordt er geprobeerd de snelheid er uit te halen en zo het aantal ongevallen met letselschade te verminderen.


klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
En dan het voertuig. Buiten zicht geparkeerd op het eigen terrein van de kinderopvang. Op de vraag waarom er op deze wijze wordt gecontroleerd, luidt een reeds bekend antwoord; 'de gevaarlijke hardrijders mogen de controle niet zien en worden zo ook gepakt'. Dat de controle moeilijk te zien was bleek even later, toen er 2 auto's kort achter elkaar met meer dan 100km/u op de foto gingen.

Hoewel ik blij ben dat ze de focus hebben verlegd naar een gevaarlijker stuk van de weg, vind ik het jammer dat de marge die bij de lasercontroles werd aangehouden weg is. Naast de bovengenoemde excessen rijden er namelijk veel mensen (al dan niet per ongeluk) rond de 60km/u. Ook deze nietsvermoedende mensen kunnen een boete thuis verwachten, want 20% van alle passanten is op de foto gegaan.
Tekst en foto's: A7 Racer


De uitingen en meningen die in dit artikel worden uitgedrukt geven niet noodzakelijk de mening of het standpunt van Flitsservice.nl weer en is voor volle verantwoording van de auteur.

Flitsservice.nl wordt gehost door:

Prolocation bannerTerug naar het reportage overzicht