Bezwaarschriften en Bezwaarschrift generator

Onderstaande bezwaarschriften kunt u gebruiken om in beroep te gaan tegen een bekeuring.

TIP: Aangezien velen gebruik maken van deze bezwaarschriften en ook die van andere sites worden "standaard" bezwaarschriften bijna altijd beantwoord door de standaard bezwaarschriftafwijzer generator van Justitie. Neem dus niet letterlijk de tekst over, maar gebruik ze als leidraad voor een persoonlijk gemotiveerd bezwaarschrift. U kunt daarin aanvoeren dat het bord met de snelheidslimiet niet goed aanwezig was (gedraaid bord 100km/u) bijvoorbeeld. Als u merkt in het antwoord van de Officier van Justitie, dat dit een geautomatiseerd bericht is, bijvoorbeeld; u bent gelaserd en de Officier heeft het over radar, dan kunt u proberen om tegen de beslissing van de Officier in bezwaar te gaan bij de kantonrechter. Tijdens de zitting geeft u aan dat de Officier niet inhoudelijk op uw brief is ingegaan (slecht gemotiveerd antwoord). U hoeft niet bij deze zitting aanwezig te zijn. U kunt uw griefen per brief of zelfs per fax sturen naar de griffier van de rechtbank van uw zaak. Kijk op www.rechtspraak.nl voor adressen en/of faxnummers.

Als u bent aangehouden door een videowagen kunt u nooit aanvoeren dat u "opgejaagd" werd. Dat doen deze heren niet, ook al krijgen wij hier veel email over. Bij de rechter krijgt u standaard te horen dat u dan nog steeds niet te hard mag. Wel kunt u een klachtbrief schrijven naar het desbetreffende korps.

Wordt u aangehouden, beken dan niets, maak geen opmerkingen als " ik was onderweg naar vrienden". Een agent schrijft dat op in zijn Proces verbaal en tijdens een rechtzaak zal dit tegen u worden gebruikt als " Verdachte verklaarde dat hij snel naar vrienden moest gaan". Uw woord tegen dat van een beëdigd opsporingsambtenaar. Laat u dus vooral niet overbluffen door een agent.

Deze bezwaarschriften zijn alleen bedoeld voor bekeuringen onder de 30 km/u te hard op regionale wegen en 40 km/u op snelwegen. Daarboven is het een strafbaar feit en is de enige mogelijkheid om te ontkennen de gang naar de rechter te maken. Dit raden wij u alleen aan als u erg sterk staat.

Wij danken Freek voor het schrijven van deze bezwaarschriften. Heeft u zelf een succesvol bezwaarschrift gemaakt, stuur ons dan de brief en wij plaatsen het hier, zodat vele anderen hun voordeel ermee kunnen doen. Mail ze naar info@flitsservice.nl

Let op!: Veelal zult u niet het ijkrapport ontvangen, wegens een uitspraak van de Hoge Raad. Wij raden u aan om een print bij te voegen van dit krantenartikel. De reden waarom zal u dan wel duidelijk zijn.

Bezwaar tegen radar

 

Bezwaar tegen laser

 

Bezwaar tegen sanctie op kenteken

 

Verzoekschrift tot teruggave van detector en/of antenne

 

Verzoekschrift/sommatie tot teruggave van uw rijbewijs bij verlopen 10 dagen termijn

 

Klaag- of verzetschrift tegen de beslissing van de Officier van Justitie over inhouding rijbewijs (voorbeelden!)

 
 
--Laatste update: 20 september 2007--
Tekst en opmaak: Tukker_Pat, Martijn

 

Copyright 2007 ©Flitsservice.nl --Disclaimer--