SWOV onderzoekt effect buurtacties in 30km-gebieden

 

SWOV heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van buurtacties in dertig-kilometer-gebieden, zoals remwegdemonstraties, lasergunmetingen met bewoners of verkeersborden gemaakt door kinderen uit de buurt. Uit het onderzoek bleek geen significant effect van de acties.

Uit het onderzoek bleek geen significant effect van de acties op het gevoel van verkeersveiligheid onder bewoners, op de motivatie om niet te hard te rijden en op de daadwerkelijk gereden snelheid in de wijken. Dit kán komen door onvolkomenheden in de dataverzameling, maar desondanks blijkt dat dit soort acties weinig tot geen nut hebben; de gereden snelheden blijven boven de gewenste dertig kilometer per uur liggen.

Het onderzoek is bedoeld om de efficiëntie van besteding van verkeersveiligheidsbudgetten te meten en om buurtbewoners feedback te geven over de geleverde inspanningen. De gereden snelheden worden vlak vóór en vlak ná de buurtbewonersactie gemeten. Tevens worden op hetzelfde moment metingen verricht in een controlestraat. Ook zet SWOV enquêtes in om het gevoel van verkeersveiligheid te meten.

 
 
Bron: Verkeerskunde
 
  30-4-2019  


|

FlitsKaart