De allergrootste ka$$a van Noord-NederlandDatum van foto's:
Tijdstip: 15:55
8212x

Het is door verschillende redenen alweer een tijd geleden dat ondergetekende een mobiele flitscontrole in de provincie Groningen op de gevoelige plaat heeft vastgelegd. Echter, afgelopen week kreeg ik via de WOB een interessant document in handen, wat voor mij reden was om deze ietwat ongebruikelijke reportage te maken, dit keer van een flitspaal in plaats van een mobiele controle. Voor ik het over dit document ga hebben wil ik u graag eerst laten kennis maken met deze opmerkelijke flitspaal.


klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

Het verhaal begint op 26 juli 2008 als door een automobilist volledig onbewust een snelheidsovertreding in de ‘bebouwde’ kom van Winsum wordt begaan. U kunt op deze afbeelding zien: overtreding begaan op de N361 ter hoogte van Winsum omstreeks 16.00 uur in de middag. De maximumsnelheid is hier 50 km/hr en de geconstateerde snelheid is maar liefst 60 km/hr. Gelukkig heeft deze schandalige verkeerscrimineel het ‘geluk’ dat er nog 3 km/hr correctie vanaf wordt getrokken, waardoor de sanctie uiteindelijk uitkomt op een zielige 32 euro voor 7 km/hr te hard.

Laten we nu eens kijken hoe de weg er hier uitziet. Dit is de situatie als u van Groningen richting Winsum rijdt. U bent kort hiervoor al het bord van de binnenkomst van Winsum gepasseerd waardoor de oplettende automobilist bij het zien van de flitspaal al snel geneigd is om op tijd te remmen. De onoplettende automobilist ziet de paal, kijkt om zich heen en denkt: ik rij keurig 80 km/hr. Want wie de wegindeling goed bekijkt zal hier al zijn wenkbrauwen fronsen: nergens krijgt u het idee dat u in de bebouwde kom van Winsum rijdt. Sterker nog, het ziet er gewoon uit alsof u op een 80 km-weg rijdt: een zeer overzichtelijke T-voorrangskruising, gescheiden fietspaden, geen enkele bebouwing etc. Het enige dat u eraan herinnert dat u binnen de bebouwde kom rijdt, is het bord van Winsum dat ietwat eerder gepasseerd wordt. Bij dat bord staat ook niet eens een 50 km/hr bord. Dat hoeft wettelijk gezien ook niet, maar gezien de enorme hoeveelheid onwetende overtreders hier zou dat wel wenselijk zijn. (Mits deze flitskast er voor de verkeersveiligheid zou staan en niet voor de centen uiteraard, maar daarover later meer.) De flitspaal staat aangegeven met een cirkel.

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

En dan het beeld vanaf de andere kant: U rijdt hier dus nog in Winsum. Wat zegt u? Waar zijn de huizen dan? Tja, afgezien van een boerderij ligt de bebouwing al ver achter u, enkel het bord ‘einde Winsum’ bent u officieel nog niet gepasseerd. Dat maakt deze situatie nog minder overzichtelijk dan bij de vorige foto. Wie hier niet bekend is rijdt hier echt geheid 80 km/hr. En zelfs locals worden hier ook nog wel eens geflitst omdat ze even vergeten zijn dat het hier toch echt nog 50 km/hr is. Van de andere kant passeert u tenminste nog een bebouwde kom bord, zodat u er min of meer toch op gewezen bent dat u 50 km/hr mag rijden. Echter van deze kant is het ook 50 km/hr, maar juist vanwege het ontbreken van een bord!

Bij flitsservice moedigen wij u graag aan om bezwaar in te dienen tegen al uw snelheidsovertredingen. Zeker omdat er regelmatig essentiële fouten worden gemaakt door politie en justitie, waar u alleen achterkomt als u gratis en voor niets de betreffende documentatie opvraagt via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Via zo’n WOB-verzoek kreeg ik dit document in handen. Het gerucht in de regio gaat al erg lang dat deze flitspaal 1 van de meest winstgevende palen in de provincie is. Niet alleen vanwege de verkeerssituatie ter plekke, maar ook omdat de fotorolletjes van deze paal met absurd grote regelmaat vervangen worden en omdat de paal eigenlijk altijd actief is. Met dit Proces-verbaal is vrij nauwkeurig vast te stellen hoe ‘actief’ deze paal nou echt is. Rekent u even mee? Tussen 24 juli en 28 juli 2008 zijn er 44115 automobilisten langs deze paal gereden. Hiervan reden er 800 te hard, wat een vol rolletje opleverde. Dat is nog geen 2 procent van de passanten. Dat percentage is niet zo hoog, zo lijkt het. Echter, 800 overtredingen in 4 dagen, betekent dus 365/4 * 800 = 73000 bekeuringen per jaar. Nemen we het jaarverslag van de politie Groningen erbij, dan zien we dat er in het afgelopen jaar 276423 snelheidsbekeuringen zijn uitgedeeld in de provincie Groningen. Dit betekent dus dat deze paal in zijn eentje verantwoordelijk is voor 73000/276423 = ruim 26% van alle snelheidsbekeuringen in de provincie Groningen!!! Uiteraard is dit een ruwe schatting. Aan de ene kant zal het percentage hoger liggen doordat het buiten vakantietijd drukker is, aan de andere kant kan het iets lager zijn omdat deze berekening gebaseerd is op een cijfer uit 2007. Ook zal niet direct na elke 800e foto het rolletje zijn vervangen, alhoewel de politie daar wel zijn uiterste best voor doet, zo weten wij. Maar u begrijpt uiteraard de essentie van deze berekening. Overigens betekenen deze getallen dus ook dat bij een gemiddeld boetebedrag van zo'n 25 tot 50 euro, deze paal jaarlijks zo'n 2 tot 4 miljoen euro genereert. Hulde.

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

Conclusie: U kunt weer gewoon gaan slapen met de geruststellende gedachte dat uw kinderen veilig op straat kunnen spelen, onder andere door toedoen van deze uitmuntende flitspaal en de overijverige politie die handenvol werk heeft om de fotorolletjes ongeveer 100x per jaar te verwisselen.Tekst en foto's: Opa TRP
Terug naar het reportage overzicht