Digitale flitspalen in TwenteDatum van foto's:
Tijdstip: 20:00 uur

Vorig jaar kondigde het BVOM met veel tamtam in de lokale media aan dat het digitale flitspalen zou gaan plaatsen. Zie hiervoor een stukje uit de digitale
Twentse Courant

===========
Sneller boete door digitale flitspaal 28-06-2006
HENGELO - In Hengelo, Almelo en Enschede worden binnenkort de eerste nieuwe, digitale flitspalen geplaatst ter vervanging van de huidige analoge exemplaren. Wie te hard rijdt merkt dat sneller: de bekeuring ligt veel eerder op de mat. Bovendien merkt de overtreder niet dat hij wordt geflitst. Zie Hardrijders kunnen met het nieuwe apparaat continu worden geregistreerd.,voor het gehele persbericht
==========

We zijn ruim een jaar verder en inderdaad zijn er 2 palen geplaatst.


klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

De eerste paal is die in Almelo op de Wierdensestraat. De hier toegestane snelheid 50 km/uur. De paal werkt met lussen in het wegdek.

De lussen weggewerkt in het asfalt. In beide rijrichtingen wordt gemeten.

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

Nog een paar detailopnames van de lussen; het lijkt net een labyrint.

De groene paal te Almelo.

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

De eerste paal hebben we gehad. Nu nog te gaan de bebouwde kom Enschede en Hengelo, te beginnen met de paal te Enschede.

Deze paal op de Hengelosestraat meet alleen het verkeer dat richting centrum gaat, dus stad-ingaand. De toegestane snelheid is ook hier 50km/uur.

Ook weer lussen in het wegdek. Radar komt er niet aan te pas.

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

De flitskassa van opzij gezien. Bij de pijl staat nog een restant van de oude analoge flitspaal

Zoals al door BVOM gezegd was zou ook Hengelo een nieuwe flitspaal moeten krijgen en wel aan de Deldensestraat. Ook daar is 50 km/uur de toegestane maximum snelheid.

In Hengelo geen groene paal maar de oude vertrouwde grijze kast. Waarom? Net zoals het BVOM een nutteloos instituut is, heb je in Hengelo de Welstandscommissie die bepaalt hoe Hengelo eruit moet zien betreft het straatbeeld. Zie het persbericht uit de digitale Twentse Courant (Welstand vindt de nieuwe flitspaal niet mooi 14-11-2006)

==========
HENGELO - De welstandscommissie van de gemeente Hengelo heeft aanvankelijk een negatief advies gegeven over een nieuwe flitspaal die aan de Deldenerstraat
moet komen. Dat blijkt uit de correspondentie tussen de gemeente en een bewoner van de Deldenerstraat, die bezwaar heeft gemaakt tegen plaatsing van de nieuwe flitspaal. De bewoner heeft zich tot de commissie voor de bezwaarschriften gewend, een adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders.
Het bedrijf Peek Traffic heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend om een nieuwe paal te plaatsen op de plek van de huidige. Navraag bij de gemeente leert
dat de welstandscommissie de aanvraag heeft afgewezen. De commissie viel over de vormgeving en kleur van de paal. ‘Gezien het advies van de Overijsselse Welstandscommissie Het Oversticht’ is de gemeente van mening dat het bouwplan voor de flitspaal wél voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Het
welstandsadvies over de paal zelf is echter niet bijgevoegd bij de stukken van het bezwaar, zoals de commissie die morgen behandelt. De bezwaarmaker, die vlakbij de huidige flitspaal woont, stoort zich mateloos aan het apparaat. Het apparaat bezorgt de bezwaarmaker ‘erg veel overlast. Zowel het flitslicht als het plotseling remmen van automobilisten, die niet geflitst willen worden, zorgt voor een ergerlijke situatie. Los van de onveiligheid hierdoor op straat voor mijn huis.’ Het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie laat weten dat het nog niet eerder is voorgekomen dat een welstandscommissie het ontwerp afkeurt. De nieuwe paal is hoger en breder dan de huidige en de vormgeving is strakker. Het OM wijst er verder op dat het geflits straks is afgelopen omdat er infrarood-foto’s worden gemaakt.

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

Voor zover ik weet is dit het laatste stukje antiek wat nog werkt in Twente.

Voor mij persoonlijk is de flitspaal een soap geworden, want op 6-03-2007 bracht verkeersgedeputeerde J. Klaasen van Overijssel symbolisch de laatste flitspaal naar het Hengelo's Educatief Industrie Museseum (HEIM) te Hengelo. Dit zal wel een "provinciaaltje" zijn geweest.Tekst en foto's: vw-driver
Terug naar het reportage overzicht