Noord-Holland: Twijfelachtige lasercontrole op de a1Datum van foto's: donderdag 13 april 2017
Tijdstip: n.v.t.


Sinds de recente verbreding van de a1 geldt op de parallelweg in de richting van Amersfoort een maximum snelheid van 80 km/u. Deze snelheidslimiet is naar mijn mening onredelijk laag gezien het wegbeeld (zie foto's) maar er wordt dus wel op gehandhaafd.

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
Op 13 april 2017 kwam ik de volgende controle tegen. De wagen stond opgesteld ter hoogte van hmp 10.7 Re bij de afslag Muiden.
Een paar uur later kwam ik via Twitter van Team Hoofdwegen Amsterdam (THWASD) de volgende melding met toelichting tegen.
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
Op de bijgevoegde foto is te zien dat de inbeslagname een sportwagen van een vrij duur merk betreft. De foto van de lasergun toont de geconstateerde snelheid van 168 km/u en een meetafstand van 802 meter. De sportwagen is in beslag genomen omdat de geconstateerde snelheid van 168 km/h meer dan twee keer zo hoog is als de toegestane limiet van 80 km/h.

Bron foto
Via Twitter heb ik gecheckt of de inbeslagname lokatie de A1 parallel 10.7 Re betrof en of de meetafstand inderdaad 800 meter was, beiden werd bevestigd door THWASD.

Omdat ik vermoedde dat hier iets niet klopte heb ik de dagen erna op de bebording gelet. Komende vanuit de richting Diemen kom je ongeveer 50m na hmp 9.9 het twee gebodsborden tegen die aangeven dat de limiet 80 km/u is op de parallelweg.
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
Komende vanaf de A9 wordt de 80 km/u limiet al bij hmp 9.3 aangekondigd.

Of de inbeslagname terecht is hangt nu af van de richting waaruit de wagen kwam. Vanuit de richting Amstelveen via de A9 is de meting uitgevoerd op een lokatie waar de bestuurder kon weten dat er een limiet van 80 km/u geldt en voldoende tijd had de snelheid aan te passen.

Indien de bestuurder via de A1 vanuit Diemen kwam is de situatie anders. De bebording die een maximumsnelheid van 80 km/u aangeeft staat ter hoogte van hmp 9.95. het voertuig is gelaserd vanaf hmp 10.7 over een afstand van 800 m dus ter hoogte van hmp 9.9 waar een limiet van 100 km/u geldt. De geconstateerde snelheid van 168 km/u is daardoor geen 100% overschrijding van de geldende maximum snelheid zodat de inbeslagname in dit laatste geval onterecht is uitgevoerd.


Tekst en foto's: LoverD


De uitingen en meningen die in dit artikel worden uitgedrukt geven niet noodzakelijk de mening of het standpunt van Flitsservice.nl weer en is voor volle verantwoording van de auteur.

Flitsservice.nl wordt gehost door:

Prolocation bannerTerug naar het reportage overzicht