De Multanova 6F (34 GHz)

De Multanova wordt voor controles gebruikt door het Korps Landelijke Politie Diensten op het snelweg-net van Nederland. Echter, de regionale korpsen controleren hier ook met "Gatso"....

Zie "kentekenlijst" voor de gebruikte voertuigen door het KLPD.

Uitlijnen van een Multanova.


Sinds 2005 past men de Multanova ook bij mobiele trajectcontroles toe, zie daarvoor het hoofdstuk "trajectcontroles".


De Multanova is te detecteren door een duurdere radardetector.

Het KLPD controleert door heel Nederland het snelweg-net. Dit gebeurt d.m.v. de Multanova in combinatie met een Infrarood flitser.
De Multanova van dichtbij.

De radarbundel meet niet alleen de snelheid, maar ook de lengte van het voertuig en kan daarmee het onderscheid zien tussen een vrachtwagen/auto+ aanhanger en een normale personenwagen.
En de achterkant van de camera.
Nadeel van deze flitser: je ziet geen flits en men heeft vaak geen weet dat men op de foto gekomen is
(ook niet in het donker) ....

let men goed op dan is in het donker een rood en een groen lampje waar te nemen...
Soms wordt er gelijk met de controle een Catch-ken toegepast (links in beeld).
   
Momenteel ( september 2005) is het KLPD bezig om het wagenpark vanwege Arbotechnische redenen te vervangen. Alle bestaande auto's gaan er op termijn uit. Daarvoor in de plaats komen VW T5's, welke ingericht zullen zijn als compleet kantoor. Dit omdat het KLPD de (digitaal) genomen foto's ter plekke verwerkt.
Met een rood vakje links (zie volgende foto) wordt het kenteken ingezoomd, welke rechtsonder vergroot verschijnt.

Men klikt en de computer geeft het kenteken aan. Tegelijk ziet men of het om een auto, bestelbus, vrachtauto of aanhanger gaat. Is verder alles ok, d.w.z. geen 2 auto's, of, zoals op de volgende foto, de auto buiten het gele raster...

..... dan kan er op "ok" geklikt worden en is de foto verwerkt.

In het geval van deze foto valt het voertuig dus buiten het gele raster en is deze ongeldig.

Wat komt je zoal aan foute metingen tegen: auto buiten het raster (afkeur), auto er wel op maar geen meting (te hard geremd?? = melding andere reden), 2 auto's in beeld, waarvan ook nog 1 buiten raster(= afkeur). Aan een buitenlandse auto wordt het kenmerk "buitenlander" gegeven