De RDD

(Radar Detector Detector)

Diverse opvallende en minder opvallende auto's rijden hier mee.

Het feit dat Koos Spee, die in naam der wet, iedere limietovertreder terecht zal wijzen met een boete van minstens 30 euro, heeft er toe aangezet dat ontzettend veel mensen zich bewapend hadden met een radardetector om maar van die onzinboetes af te zijn.

Dit heeft ertoe geleid dat er wetgeving kwam die het rijden daarmee verbood.

Dat hiermee alleen maar de kruimeldieven werden gepakt is duidelijk. De goedkopere raamplakkers die eigenlijk alleen geschikt zijn om kleine overtredingen te vermijden, dolven het onderspit daar deze zo te zien waren.

Degenen met geavanceerde inbouwdetectors waren anoniem en derhalve ongrijpbaar. Onacceptabel volgens de leer van Koos Spee. Het logische gevolg was de aanschaf van 30 radardetector-detectors (in tijden van bezuinigingen op de thuiszorg bv.). Een zeer maatschappelijk verantwoordelijke keuze.

 

Fimpje: RDD in actie

De RDD kan, zoals op voorgaande foto, ingezet worden vanuit een rijdende auto of zoals rechts, vanaf een viaduct.
Door echter de detector te voorzien van een hoorn en goed dicht te solderen/tapen met aluminiumtape kan me de detector nagenoeg onzichtbaar maken voor de RDD, zonder dat de eigen werking nadelig be-invloed wordt.


Zie voor de diverse test uitslagen de volgende reportages:

DrQ RDD Filter: RDD Proof!

Fulcrums RDD Killer: RDD Proof!

Enerby RDD Filter: RDD Proof!