De VROS

(Video Registratie Onopvallende Surveillance)

Deze onopvallende auto's ( en motoren....) zijn te vinden door heel het land op alle wegen

Kentekenlijst.

Bestuurders van een VROS kunnen overtreders of daders observeren en bewijsmateriaal verzamelen om ze te bekeuren of hun rijbewijs in te nemen. Te denken valt hierbij aan gevaarlijk rijgedrag zoals bumperkleven, rechts inhalen maar ook de snelheid.

Een hoax ( fabeltje) is het gegeven/gerucht dat de verkeershandhavingsteams geregeld van auto wisselen om herkenning te voorkomen...


Deze onopvallende surveillanceauto's zijn voorzien van een videocamera met beeldscherm gekoppeld aan geijkte snelheidsmeetapparatuur, de zogenaamde TripTrack.

Een overzichtsfoto van het middenconsole waar de belangrijkste organen zich bevinden. Het apparaat met het groene display, is de TripTrack, daaronder bevindt zich het beeldscherm om de video te bekijken. Het paneeltje met de witte toetsen is voor de bediening van de STOP POLITIE borden en zwaailichten in de grill.
De TripTrack. Dit is een meetmiddel waarmee over een bepaalde afstand en tijd, een gemiddelde snelheid berekend kan worden.

Werking:

- auto passeert viaduct
- schakelaar 1 wordt omgezet
- politie passeert het viaduct
- schakelaar 2 wordt geswitcht

- ze kunnen zich nu laten afzakken en als een idioot later de auto inhalen
- dan rijdt de auto weer door een bepaald punt
- schakelaar 1 wordt geswitched
- politie rijdt door dat punt
- en ze switchen schakelen 2

De schakelaar links van het scherm is voor als de overtreder de politie inhaalt. Dan zijn ze gelijk aan elkaar
Op dit beeldscherm kunnen de beelden worden terugbekeken.

Op het scherm zie je de gegevens uit de TripTrack, zoals datum, tijd en rechtsonder de eigen snelheid van de vrosauto.

En met dit camera'tje wordt dus alles vastgelegd. Zie je dit achter een binnenspiegel zitten, dan pas dus maar op. Big Brother is watching you...
Ook in deze auto's STOPborden en dergelijke. Aan de voorzijde weggewerkt in de zonneklep.
Ook aan de achterzijde zitten dergelijke borden.
Een kijkje in de kofferruimte.

Rechts ziet u tegen de wand aangemonteerd de TripTrack-computer. Links de videorecorder.
Een close-upje van de videorecorder, die men bedient met de afstandsbediening naast het scherm.
Sommige VROS-auto's zijn tevens uitgerust met een RDD ( radardetectordetector).

Ook hiertegen kan men zich wapenen door de juiste technieken toe te passen:

wapen je tegen radar en RDD


Naast de auto's worden er ook enkele VROS-motoren ingezet.
Rechts onder de koplamp de camera. U ziet ook nog een lamp die gebruikt kan worden om de aandacht te trekken van een voorligger.

Het koffertje achterop zit vol digitale opnameapparatuur van de motor. In Engeland wordt dit systeem nog op een veel uitgebreidere manier toegepast. Daar kunnen zelfs de beelden van de rijdende motor in achtervolging worden doorgezonden naar andere eenheden, zoals bv. een helicopter.
De bestuurder heeft een display op z'n motor.

De bediening loopt via knoppen en schakelaars op het stuur, naast de normale motorbedieningen.