Werkendam wil af van ‘ingeblikt’ naar school

 

Op initiatief van twee ouders pakt de gemeente Werkendam het autospitsverkeer rond de aanvangs- en sluitingstijden van de basisscholen aan. In een confronterende folder wordt ouders gewezen op de nadelen van het autogebruik en de voordelen van lopen en fietsen. Ook worden smoezen ontzenuwd om de auto te ‘moeten’ nemen -een regenjas helpt ook tegen de regen- en wordt de milieuschade ervan voorgerekend: deze autoritjes leveren per persoon op jaarbasis gemiddeld 170 kg broeikasgas op, waarvoor 17 bomen nodig zijn op dit weer op te heffen.

Twee ouders trokken bij de gemeente Werkendam aan de bel. De dagelijkse schoolspits rond de openings- en sluitingstijden van basisscholen was hen een doorn in het oog. Volle straten en parkeerproblemen leveren een verkeerssituatie op die voor ouders vaak weer een reden is om de kinderen niet te voet of met de fiets naar school te laten gaan. Deze vicieuze cirkel moet doorbroken worden, vinden de ouders.

De gemeente nam de aanklacht serieus en heeft in samenwerking met de ouders, 3VO, de plaatselijke GGD en de regionale natuurbeschermingsvereniging Altenatuur, de campagne ‘Ingeblikt naar school? Nee, bedankt’, opgezet. Bij aanvaag van het nieuwe schooljaar is zodoende een folder verschenen waarin ouders onder meer wordt gewezen op alternatieven zoals poollopen of poolfietsen. Ook wordt nadrukkelijk gewezen op de voordelen van fietsen of lopen naar school aangaande gezondheid en sociale contacten. Met name de scholen zelf hebben enthousiast gereageerd op de campagne. Schoolleiders kijken vaak met lede ogen toe dat er door de gevaarlijke verkeerssituaties rond het halen en brengen, zo weinig terecht komt van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de (verkeers)veiligheid van hun leerlingen. De campagne is low-budget totstandgekomen.

Zo is onder meer uit eigen gelederen een kleurplaat ontwikkeld die op de voorplaat van de folder prijkt. Hieraan is een kleurwedstrijd gekoppeld voor de basisschoolleerlingen. De campagne sluit op 17 september met de uitreiking van vier fietsen aan de inzenders van de mooiste kleurplaten. Dit evenement valt samen met de themadag ‘Op voeten en fietsen naar school’ in het kader van de Europese Week van de Vooruitgang, een initiatief van de Europese Commissie. Ouders worden opgeroepen om met name op deze dag lopend of op de fiets hun kind naar school te brengen. Hoewel de campagne in september sluit, wil de gemeente Werkendam blijvende aandacht besteden aan het spitsverkeer rond scholen.

 
 
Bron: Verkeerskunde.nl
 
  20-8-2003  


|

FlitsKaart