Besprayde kentekens uitstekend leesbaar

 

Diverse media maken melding van een nieuwe spray op de markt, waarvan wordt beweerd dat het de infrarood-flits van snelheidscontroles reflecteert. De fabrikant claimt dat een behandelde kentekenplaat levenslang overbelichte en dus onleesbare foto's oplevert. Een praktijktest door de politie wijst echter uit dat de besprayde kentekens uitstekend leesbaar zijn op flitsfoto's.

Art.41 WvW

Uiteraard is het verboden om kentekens bewust onleesbaar te maken. Dat staat in artikel 41 van de Wegenverkeerswet: 'het is verboden om op een motorrijtuig of een aanhanger enig teken of middel aan te brengen met het oogmerk de herkenning van het kenteken te bemoeilijken'. Overtreding hiervan is een misdrijf, dat kan worden bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een geldboete van maximaal € 4.500,-.

 
 
Bron: Bureau verkeershandhaving
 
  13-4-2004  


|

FlitsKaart