Agent stelt zware zaken uit om quotum te halen

 

AMSTERDAM - Agenten schuiven bewust ’zware’ zaken en onderzoeken aan de kant om meer tijd te kunnen besteden aan het bekeuren van burgers. Dat zeggen politiemensen tegen deze krant. De Amsterdamse Politievakorganisatie (APV) bevestigt deze bekeuringsdrift van politiemensen.„Agenten bekeuren burgers voor simpele overtredingen en zaken waarmee je levens kunt redden worden even terzijde geschoven”, zegt APV-voorzitter Bert Verdijk. „Een niet te tolereren ontwikkeling en we eisen dat daar snel een einde aan komt door het hele beoordelingssysteem aan te passen.”Agenten laten zware zaken liggen omdat zij bang zijn het verplichte aantal van 300 boetes per jaar niet te halen. Het niet halen van dat quotum kan verregaande gevolgen hebben voor de carrière van een politievrouw of -man. Zij of hij krijgt een slechte beoordeling voor het onderdeel kwantiteit en kan promotie dan wel vergeten. Zelfs ontslag is niet uitgesloten. Volgens de agenten nemen zware zaken nu eenmaal vaak meer tijd in beslag.Ernstige delicten kosten te veel tijdEen politieman uit Noord- Holland, die uit angst voor represailles van zijn werkgever niet met naam genoemd wil worden maar van wie naam en functie bij deze krant bekend zijn, rekent voor: „Een politieman vordert op jaarbasis 200 rijbewijzen in verband met alcohol en/of extreme snelheidsovertredingen. Deze zaken kunnen niet worden afgedaan met een eenvoudige bekeuring en vergen dus meer tijd. Daarnaast schrijft hij 150 gewone bekeuringen uit. Resultaat: een B (matig) op de beoordeling, quotum niet gehaald. Je zou zeggen in totaal 350 zaken afgehandeld, geen probleem. Maar zo werkt het dus niet. Het resultaat hiervan is dat de betreffende agent minder controleert op alcohol en/of zware snelheidsoverschrijdingen en meer op rood licht of foutparkeren en dergelijke. Deze boetes tellen namelijk wel mee.”De agenten onderschrijven allemaal het belang van bekeuringen, maar zouden graag zien dat de nadruk niet ligt op een verplicht aantal. „Agenten doen veel belangrijk werk en het mag gewoon niet zo zijn dat er zaken aan de kant worden geschoven omdat er bekeurd dient te worden.”De APV heeft inmiddels van hoofdcommissaris Jelle Kuiper de toezegging gekregen dat gekeken gaat worden naar de juistheid van het quotum van 300 boetes. „Hij is het met ons eens dat men zich in de hoofdstad netter is gaan gedragen en dat het aantal bekeuringen dat geschreven moet worden wellicht omlaag kan”, zegt Verdijk. „We gaan ervan uit dat hij zich daaraan houdt en dat er tevens een ander – uniform – beoordelingssysteem wordt ingevoerd.”

 
 
Bron: Telegraaf (login vereist)
 
  17-8-2004  


|

FlitsKaart