Column: Anti-flitssites meer effectief in 2004

 

Bloed doorlopen ogen van ingehouden woede, langzaam praten met de tanden op elkaar, terwijl de gebalde vuisten trillen. De mensen bij Justitie houden niet van positieve opmerkingen over Flitsservice.Het aantal snelheidsboetes is in 2004 voor het eerst in de geschiedenis gedaald. Er werden praktisch 400.000 minder boetes uitgeschreven dan in 2003, waardoor het aantal bleef steken op 7.3 miljoen boetes; een daling van pakweg 5%.“Mensen houden zich wat vaker aan de snelheidslimiet”, was de conclusie van Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM). Het is nog steeds wachten op de dag dat BVOM, voor het eerst in de geschiedenis, juiste informatie naar buiten brengt.Door het radardetector verbod sinds 1 januari 2004, is er grote behoefte ontstaan aan alternatieven. Flitsservice.nl en Flitspaal.nu verspreiden beide informatie waarmee de weggebruiker zichzelf een bon kan uitsparen. Het aantal hits op beide sites is vorig jaar in vogelvlucht gegaan. Momenteel hebben beide sites bij elkaar ruim een kwart miljoen bezoekers per maand.Doordat steeds meer radiostations en DJ’s de informatie van Flitsservice doorgeven, worden er tegenwoordig véél meer mensen bereikt, dan het aantal detectorbezitters vóór het verbod. Geen enkele sympathie voor het detectorverbod, maar de anti-flitsbeweging is daardoor wel als winnaar uit de strijd gekomen!Het gaat namelijk ook heel erg goed met de website van Flitspaal.nu. Alleen al in december is de software om flitspalen in de navigatieapparatuur te stoppen al 37.000 keer gedownload. In januari van dit jaar staat de teller al op 80.000.Kortom, dankzij de informatie van anti-flitssites en de verspreiding via radiozenders zijn meer mensen gewaarschuwd. Dit heeft als effect dat steeds meer mensen zichzelf een bon uitsparen. De anti-flitsbeweging kan tevreden zijn, zij vormt een gevaar voor de staatskas; zij is effectiever in het dwarszitten van de gelegaliseerde overheidsoplichting. Door meer mensen te waarschuwen heeft de blauwe fiscus minder gecollecteerd. Een beter compliment kunnen we niet krijgen!Volgens het OM heeft de politie vorig jaar meer uren besteed aan verkeershandhaving. Door de nieuwe trajectcontroles is het aantal controle-uren ongetwijfeld flink gestegen. De afspraak voor de politiekorpsen van Drenthe en Zeeland was, om 550 uur per week te besteden aan snelheidscontroles en 140 uur per week aan alle andere verkeersregels. Dit houdt in dat er 35 uur per week werd besteed aan alcoholcontroles, terwijl rijden onder invloed een factor is bij (meer dan) één op de drie verkeersdoden. Kan iemand mij uitleggen waarom die 550 uur snelheidscontroles per week goed besteed zijn?Korps Rotterdam Rijnmond schreef vorig jaar 171 duizend minder snelheidsboetes uit dan het jaar daarvoor. Dit korps is daarmee dan ook de grootste daler in de ranglijst. De grootste stijger was korps Haaglanden, die een record brak met ruim een half miljoen snelheidsboetes.De daling van het aantal snelheidsboetes maakt Koos Spee niet meer geliefd. Op verschillende podia laten opiniemakers steeds vaker hun ongenoegen over Koos Spee horen. Zelfs binnen de nationale politiek begint de ergernis toe te nemen en brokkelt de steun aan Koos Spee gestaag af. Goeie zaak, laat Koos maar barsten!Vergeet niet, Koos Spee is één van de meest gehate mannen in Nederland en dat zal alleen maar meer worden. Heb dus een beetje begrip voor die bloeddoorlopen ogen en die gebalde vuisten, de arme stakker... Koos hoort niet iedere dag dat een paar snuiters, met teveel vrije tijd, hem een paar miljoen Euro door de neus hebben geboord!

 
 
Bron: Flitsservice
 
  23-1-2005  


|

FlitsKaart