Column: Nederland in de wurggreep van het milieu

 

Even een avondje kleren kopen in het centrum van Den Haag. De makkelijkste parkeerplaats ligt aan de Stille Veerkade. Dus even door de “smerigste” straat van Nederland vanuit Den Haag Zuid.Blijkbaar moet je niet verder kijken dan je neus lang is. Lopend over de Veerkades valt mij op dat deze straten véél schoner zijn dan een iets minder drukke straat in Kuala Lumpur (Maleisië) waar ik tijdens een vakantie in 2001 doorheen ben gelopen. Maar toch geeft een satellietfoto van luchtvervuiling aan dat de lucht boven Nederland meer vervuild is, dan boven Maleisië.De Amsterdamse en de Stille Veerkade hebben volgens “metingen” de meeste luchtvervuiling in Nederland. Dat is niet zo vreemd, als de normen zo streng zijn. Dan zijn de metingen ook nog eens verricht door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). En die club werkt ook niet graag aan rapporten waaruit blijkt dat de Nederlandse milieuverontreiniging wel meevalt.Dus hop, op slot met die kades! Milieu Defensie voerde onlangs actie om het verkeer op de Haagse Veerkades te beperken, bovendien moeten de verbindingen met de snelweg A12 worden afgesloten. De Veerkades zijn één van de belangrijkste verbindingen tussen Den Haag zuid en Den Haag centrum. Dankzij verkeerslichten staat het hier altijd vast, ongetwijfeld om doorgang te verlenen aan het verkeer dat via het Spui rijdt.Ook blijkt weer, hoeveel Milieu Defensie en Groen Links samenwerken. Een paar weken eerder berichte de Haagsche Courant, dat Haagse gemeentefractie van Groen Links het plan had om de Veerkades helemáál af te sluiten voor het verkeer (Milieu Defensie pleit voor inperking). De Groen Links fractie droeg mondkapjes op de gemeentevergadering, maar het voorstel om de Veerkades af te sluiten werd desondanks verworpen.De overheid werd wel gewaarschuwd. Zij moet maar oppassen met het verwerpen van dat soort plannen, want anders stapt Milieu Defensie naar de rechter! De Raad van State is Milieu Defensie goed gezind en daarmee voelt de milieubeweging zich sterk in haar schoenen staan. Wanneer de Veerkades inderdaad worden afgesloten, zal het luchtvervuilingprobleem zich naar andere straten verplaatsen. Uiteraard zal Milieu Defensie dan weer opkomen voor de belangen van dié bewoners, net zolang totdat vrachtwagens en streekbussen helemaal niet meer in de stad mogen komen.De “Communistische Evolutie” lijkt zichzelf uit te rollen. De Raad van State keurde ook al plannen af om spitsstroken aan te leggen op diverse snelwegen, bovendien komt het doortrekken van de A4 door Midden-Delfland wederom in gevaar. Het is zelfs zo ver gekomen, dat een plan om de milieunormen te versoepelen is ingetrokken.Milieu Staatssecretaris van Geel (CDA) is van mening dat milieunormen bestaan om de gezondheid van bewoners te beschermen, dus een snelweg door een weiland moet kunnen. Niet volgens de Raad van State dus. Die is van mening dat grassprieten ook tegen luchtvervuiling beschermd moeten worden.Daarmee kan geconcludeerd worden dat er in Nederland ongeveer een totaalverbod bestaat op het aanleggen van nieuw asfalt. In de bestrijding van sluipverkeer komen er wél steeds nieuwe wegafsluitingen bij. In het kader van Duurzaam Veilig worden brede wegen wél versmald. En de automobilist maar betalen.Volgens ANWB enquête ergert 67% van de automobilisten zich aan de hoge kosten. Geen wonder, zij krijgt er maar weinig voor terug. Rekening rijden is één van die weinige dingen die de automobilist ervoor terugkrijgt. Nog meer kosten dus, want (bijvoorbeeld) 15.000 kilometer per jaar rijden mag niet duurder zijn dan het nu is. Alles daarboven moet wél duurder worden, dus rekening rijden zal de economie in het hart treffen. Economisch verkeer zit namelijk veel vaker boven die 15.000 per jaar, terwijl recreatie verkeer (korte ritten) goedkoper uit zijn. Recreatieverkeer maakt een groot deel uit van al het autoverkeer!Als het om asfalt gaat, is de milieubeweging overduidelijk de baas in dit land en niet het Kabinet, noch de Tweede Kamer. Het gaat niet alleen om onze eigen regels, maar voornamelijk de regels uit Brussel. Voor degenen die het gemist hebben, volgens de “Aarhus conventie” heeft Brussel daarbij ook nog eens een stuk democratie weggegeven aan de milieubeweging. En diezelfde milieubeweging gaat nu proberen om een Europees verbod in te stellen op het aanleggen van nieuwe wegen.Waar macht is, is ook arrogantie. De milieubeweging zit stevig in het zadel, vandaar dat je tijdens discussie, vanuit de milieuhoek opmerkingen kunt verwachten als: “Denk je nu echt dat de automobilist ooit nog méér vrijheden zal krijgen? Vergeet het maar! Het worden er echt alleen maar minder!”. Deze vijanden van de vrijheid weten zelf al hoe dat zal gaan. Snelheidslimieten zullen alleen maar omlaag gaan, alles wat met auto’s te maken heeft zal alleen maar duurder worden, bovendien zal de betaler steeds minder profiteren en techniek zal steeds vaker de rijvaardigheid en vrijheid van automobilisten gaan wegkapen.De milieubeweging gaat hand in hand met de Raad van State nog verder. In verband met luchtverontreiniging mogen er geen bedrijfsterreinen worden gebouwd, er mogen geen huizen worden gebouwd, eigenlijk mag er helemaal niets meer.Een democratische coup d' étate! Een coup-pleging door de milieubeweging!Daar gaat je stemrecht. De Tweede Kamer heeft niets te zeggen, zelfs niet het kabinet! Die moet zich namelijk aan de wet houden. En als de milieubeweging wetgever en wetshandhaver is, dan is de milieubeweging ook de baas in Nederland!Tegenwoordig worden Nederlanders steeds vaker opgevoed met het idee dat auto’s door en door slecht zijn. Maar ons “groene” onderwijs doet dit niet met opzet. In het Verenigd Koninkrijk wordt de jeugd tenminste nog opgevoed met een discussie hierover, zodat achteraf ieder zijn eigen mening kan vormen.Vervolgens worden ouders in dit land het schuldgevoel aangepraat, dat zij hun kroost niet in de rotzooi moeten achterlaten. Er is al heel wat milieuwinst behaald, maar dat wordt voor het gemak maar even vergeten. De milieubeweging neemt namelijk geen genoegen met minder dan een verbod op auto’s. De ouders hebben natuurlijk geen weet van de mogelijkheid dat zij hun kroost in een schoon doch armoedig land zullen achterlaten, waar honger en werkloosheid hoogtij viert.Deze wurggreep geeft namelijk genoeg ingrediënten voor de sterkste schouders om het land te verlaten, waarbij ze natuurlijk hun geld meenemen. Dat soort kapitaalvlucht betekent verlies van werkgelegenheid en toename van armoede. Maar de milieubeweging wint dan weer, want mensen moeten namelijk niet zoveel consumeren!Dan werkt Brussel ook al niet mee om deze wurggreep te bestrijden, dus dat geeft genoeg stof om over na te denken, wat ouders hun kroost in dit land achterlaten.Maar de wurggreep van de milieubeweging is een feit. Daar ontkomt niemand meer aan!

 
 
Bron: Flitsservice.nl
 
  4-7-2005  


|

FlitsKaart