Verlaging maximumsnelheid naar 80km op trajectcontroles afschaffen





 

Er komen weer vier nieuwe trajectcontroles op de Nederlandse wegen, waarbij vanaf dinsdag nog maar 80km per uur mag worden gereden. Daarbij staat het totaal aantal trajectcontroles in ons land nu op twaalf. Op zich zijn trajectcontroles een goed instrument om handhaving van de maximum snelheid af te dwingen. Flitspalen zijn veel te gevaarlijk, omdat veel mensen dan hard op de rem gaan trappen. Volgens de overheid hebben de trajectcontroles een "absoluut effect" omdat daar maar één procent van de automobilisten te hard rijdt, terwijl bij gewone surveillance controles er doorgaans tien tot twaalf procent te hard wordt gereden. Om trajectcontroles te rechtvaardigen komt het Ministerie van Verkeer en Waterstaat met het argument dat de verkeersveiligheid en doorstroming er door wordt verbeterd. Maar de ervaring leert dat er op deze trajecten tijdens de spits doorgaans alleen maar files staan. Het argument van dit Ministerie dat de luchtkwaliteit er door wordt verbeterd is opmerkelijk, want daar hoor je zo nooit over als automobilisten met draaiende motor staan te wachten in de 100km ++ files die Nederland dagelijks telt.


Trajectcontroles zijn een goed alternatief voor flitspalen en surveillancecontroles, maar de maximum snelheid zou er gehandhaafd moeten worden op 100km per uur, zodat deze controles geen fuik worden voor snelheidsboetes als je er wel door kunt rijden en daar heeft het alles van weg. Het is een van die maatregelen waar de betutteling van de automobilist door de overheid weer eens duidelijk zichtbaar wordt en de mensen steeds meer het idee krijgen een melkkoe te worden voor de boetekas van het openbaar ministerie. Als het gaat om het uitvoeren van allerlei ideetjes van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, zoals die maffe campagne met creatieve bloedarmoede "I love...", kunnen allerlei elektronische communicatiemiddelen op de weg worden ingezet, maar diezelfde borden kunnen weer niet worden gebruikt om de automobilist te informeren dat hij op trajecten van 100km, waar later op de avond rustig is, toch weer 120km mag gaan rijden.
Het Ministerie zegt inmiddels ook te onderzoeken of de snelheid op de gehele ringweg rondom de grote steden moet worden teruggebracht tot 80 kilometer per uur. Laten ze in plaats van daar tijd aan te besteden, harder gaan werken om het fileprobleem in Nederland te verkleinen. Dat is nog eens goed voor de luchtkwaliteit!

 
 
Bron: Website Peter R. de Vries
 
  29-10-2005  


|

FlitsKaart