Boetetarieven met wel 30% omhoog!

 

In het PDF bestand in de vermelde link staan de nieuwe boetetarieven vermeld per 1 januari 2006, een greep uit de nieuwe tarieven:

Snelheidsoverschrijding binnen de bebouwde kom voor motorvoertuigen zonder aanhanger.
Voor bromfietsen en snorfietsen worden de boetes op gelijk niveau gebracht. Geen wegwerkzaamheden.– met 4 km/h , €16

– met 5 km/h , €20

– met 6 km/h , €23

– met 7 km/h , €27

– met 8 km/h , €30

– met 9 km/h , €34

– met 10 km/h , €39 (dit was €30, een stijging van 30%)

– met 11 km/h , €43

– met 12 km/h , €48

– met 13 km/h , €53

– met 14 km/h , €58

– met 15 km/h , €63 (dit was €45, een stijging van 40%)

– met 16 km/h , €69

– met 17 km/h , €75

– met 18 km/h , €81

– met 19 km/h , €87

– met 20 km/h , €93 (dit was €70, een stijging van 33%)

– met 21 km/h , €100

– met 22 km/h , €107

– met 23 km/h , €114

– met 24 km/h , €121

– met 25 km/h , €129 (dit was €100, een stijging van 29%)

– met 26 km/h , €137

– met 27 km/h , €145

– met 28 km/h , €153

– met 29 km/h , €161

– met 30 km/h , €170 (dit was €125, een stijging van 36%)R 303 a: als bestuurder van een voertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnelweg , €130R 326 als bestuurder niet links inhalen , €130 (dit was €95, een stijging 36%)R 328 als bestuurder een voertuig inhalen vlak voor of op een voetgangersoversteekplaats , €200R 402 a als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een gehandicaptenvoertuig , €130behoudens in noodgevallen als weggebruiker op een auto(snel)weg
R 465 a, R 472 a – over de vluchtstrook of vluchthaven rijden , €200R 482 als bestuurder een voetganger, die op een voetgangersoversteekplaats oversteekt of kennelijk op het punt staat over te steken, niet voor laten gaan , €130R 545 als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vast houden (geldt niet voor snorfietsen) , €130R 602 als weggebruiker niet stoppen voor rood licht bij een driekleurig verkeerslicht , €130R 616 a als bestuurder de doorgetrokken streep tussen rijstroken dan wel op paden met verkeer in beide richtingen naar links overschrijden , €130R 616 b als bestuurder zich bevinden links van de doorgetrokken streep tussen rijstroken dan wel op paden met verkeer in beide richtingen , €130

 
 
Bron: Staatscourant
 
  15-11-2005  


|

FlitsKaart