Verkeerde drempel onder de loep

 

DEN HAAG - Op menig Nederlandse weg zijn de verkeersdrempels te hoog, is het fietspad er langs te smal of voldoet de markering op het wegdek niet aan de voorschriften. De ANWB gaat deze foutieve verkeerssituaties in kaart brengen omdat ze voor veel onduidelijkheid bij autobestuurders zorgen.
Volgens de organisatie zijn de afwijkende drempels en andere 'fouten' in de weg geen zeldzaamheid. De indruk bestaat dat het om 30 procent gaat. ,,Een onderbuikgevoel'', gaf een woordvoerder van de ANWB maandag toe, dat de organisatie met de enquête onder de verkeerskundigen van gemeenten, provincies en politie zal toetsen.
Met de inventarisatie wil de ANWB bekijken waarom zoveel verkeerssituaties afwijken van de richtlijnen, wat de gevolgen hiervan zijn de weggebruikers en hoe de fouten te voorkomen zijn.
Richtlijnen
Hoe een verkeersdrempel of een veilige rotonde eruit moet zien, is vastgelegd in richtlijnen van het CROW, het landelijke kenniscentrum voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Deze richtlijnen hebben echter niet de kracht van een wet: een wethouder of verkeersambtenaar kan naar eigen inzicht het ontwerp van een fietspad of uitrit aanpassen.
De ANWB baseert zijn schatting over de afwijkende verkeerssituaties op signalen van verkeerskundigen en meldingen van leden. De ANWB-leden hangen vooral aan de bel over de verscheidenheid aan verkeersdrempels. Ze vinden de obstakels te steil, op onlogische plaatsen gelegen of slecht zichtbaar.


 
 
Bron: DvhN
 
  21-11-2005  


|

FlitsKaart