Bezwaarschriften Wet Mulder

 

De afhandeling van de automatisch geconstateerde gedragingen en daaruit voortkomende beschikkingen is via het CJIB efficient ingericht. Voor de WAHV (1992; Wet Mulder) werd de helft van alle bekeuringen daadwerkelijk betaald. Er vinden in de huidige stortvloed aan beter inbare beschikkingen echter wel fouten plaats die door de kentekenhouder opgemerkt en aannemelijk gemaakt moeten worden. Van dit zeer grote aantal verstuurt 3 a 4% (260 a 360.000) van de bekeurden binnen 6 weken een bezwaarbrief en zorgt daarmee voor nog even veel 'voor de afhandeling benodigd personeel' als voor 1992. De 1e brief wordt door een adm. mdw. vrijwel altijd zonder controle van de evt. foto afgewezen, waarna een beroepschrift noodzakelijk wordt. Dit standaard afwijzen door juridisch ongeschoolden namens en niet door het bestuursorgaan zelf (de OvJ), lijkt duidelijk in de richting van ontmoedigingsbeleid te wijzen. Ook het vooraf horen van betrokkene(n) en het vooraf ter inzage leggen of verstrekken van alle stukken zoals vermeld in Art. 7:2 AWB geschiedt enkel nog op verzoek. Er wordt u een formulier gestuurd met daarop de aanname dat u hiervan afziet; als u dit instuurt of hierom verzoekt in uw 1e brief, komt u nog aan uw recht toe.Beroepschriften komen ook niet direct onder de neus van een OvJ, maar worden eerst door een parketsecretaris beoordeeld (of er aanvullende of juridisch betere argumenten in staan). Hier wordt pas de keuze 'vernietigen' (beschikking niet in stand houden) of 'voor laten komen' gemaakt. De zekerheidstelling vooraf (enkel bij beroep) hoeft niet te worden gestort als daar de financiele draagkracht voor ontbreekt. Bij het winnen van de zaak bij de kantonrechter worden (enkel op verzoek) reis- en zaakvoorbereidende kosten vergoed. Verzachtende omstandigheden worden nog maar zeer sporadisch geaccepteerd. Als de gedraging verricht is, moet het bijbehorende bedrag worden betaald.
Deze juridische uitjes kosten het gerecht bijna 300 Euro per kwestie; waar voor je geld dus (maar zeg dit niet hardop, dat zou misbruik van procesrecht kunnen zijn/gaan worden).

 
 
Bron: Flitsservice.nl
 
  29-11-2005  


|

FlitsKaart