Goed initiatief: Oog Periodieke Keuring

 

Wie vroeg zijn rijbewijs haalt, kan wel vijftig jaar blijven autorijden zonder dat ooit nog het gezichtsvermogen wordt gecontroleerd. Opticiensketen Oogmerk pleit daarom voor een verplichte periodieke oogkeuring voor automobilisten. Natuurlijk speelt hier een zakelijk belang, maar dat neemt niet weg dat dit initiatief steun verdient - omwille van de verkeersveiligheid.
Op van de zenuwen loopt de kandidaat naar de lesauto om af te rijden. "Kunt u het kenteken van die beige auto lezen?", vraagt de examinator terloops. "euuhmm... NR...64...DV", mompelt de kandidaat.
Dat is de enige controle van het gezichtsvermogen van alweer een nieuwbakken automobilist. Wie zin rijbewijs al voreg haalt, mag zo'n vijftig jaar de weg op zonder dat er ooit nog wordt gekeken naar zijn rijvaardigheid; en zonder dat er ooit nog wordt gecontroleerd of het gezichtsvermogen verder reikt dan de voorbumper.Eigenlijk is het te gek voor woorden. Statistisch is aangetoond dat 95 procent van alle verkeersongevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen. We omgeven ons in een moderne auto met airbags en nog allerlei andere technisch geavanceerde veiligheidsvoorzieningen. Sommige merken kennenn zelfs systemen die de auto in een fractie van een seconde optimaal voorbereiden op een zware aanrijding. Mercedes-Benz heeft al een systeem ontwikkeld waarbij de auto vanzelf stopt als ingebouwde camera's een object waarnemen dat dwars op de rijrichting beweegt. Geweldig allemaal, maar we gaan helemaal voorbij aan de basis. Een pleister plakken is prima, maar is het niet beter om te voorkomen dat je in je vingers snijdt?
WINSTOOGMERK
Anticiperen en - letterlijk - vooruitkijken is essentieel om je veilig door het verkeer te bewegen. Als oorzaak van het gros van alle ongevallen wordt 'ik had 'm niet gezien' opgegeven. Oogafwijkingen en vermindering van het gezichtsvermogen ontstaan in de meeste gevallen heel geleidelijk, gewoon met het klimmen van de jaren. Je realiseert het je nauwelijks en hebt de neiging de afwijking te compenseren. Aan het moment dat mensen zelf vinden dat ze toe zijn aan een bril of contactlenzen, gaat in de regel een periode van turen in de verte vooraf. Dat kan levensgevaarlijk zijn.

Bij een ongeval wordt gekeken naar allerhande factoren: of de auto APK is gekeurd, of de snelheid niet te hoog was, of er alcohol in het spel is, maar nooit of de bestuurder wel behoorlijk kan zien. Dat is een verkeerde situaite, vindt opticiensketen Oogmerk. Die maakt zich sterk voor een Oog Periodieke Keuringvoor alle automobilisten, van alle leeftijden. Oogmerk heeft hiervoor een streng testprotocol opgesteld en een 'OPK bewijs' ingevoerd. Op langere termijn hoop Oogmerk dat een dergelijke test verplicht wordt. VOorlopig zou men het waarderen als branchegenoten dit initiatief overnemen. De eerste keuring biedt Oogmerk gratis aan, ook - juist - voor wie niet brildragend is.
Uiteraard is Oogmerk een organisatie met winstoogmerk. Dat neemt niet weg dat dit initiatief ook uit de optiek van verkeersveiligheid veel lof verdient. Via een grootschalige mailing worden consumenten uitgenodigd voor een eerste ogentest. Wellicht blijkt zo dat een aantal automobilisten echt een bril nodig heeft. Daar zit de winst voor Oogmerk, maar ook voor de verkeersveiligheid. Want met die bril is de veiligheid van zowel die automobilist als zijn omgeving gediend.

Wie weet leidt dit inititatief er op termijn toe dat dit zwaar veronachtzaamde aspect van de verkeerveiligheid eindelijk ook van overheidswege de aandacht krijgt die het verdient. En wie weet is daarvan ook het gevolg dat er eindelijk een periodieke contorle komt op de algehele rijvaardigheid, niet alleen van ouderen, maar van iedereen die langer dan pakweg tien jaar zijn rijbewijs heeft.


 
 
Bron: Bron:  Arts & Auto nr 19-2005, blz 28
 
  30-11-2005  


|

FlitsKaart