Ouderen niet in spits de weg op

 

LEEUWARDEN - Het aantal verkeersongevallen waarbij ouderen overlijden, kan worden beperkt door hen in de spits niet de weg op te laten gaan. Dat is een van de mogelijkheden die worden genoemd in de notitie ‘Ouderen in het verkeer’ van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Friesland.Er is, zo blijkt uit de notitie, een combinatie aan maatregelen nodig om ook in de toekomst ouderen veilig door het verkeer te loodsen. Wegaanpassingen, opfriscursussen voor ouderen en technische maatregelen moeten voor een verdere risicodaling zorgen.Het aandeel ouderen in het verkeer is nu bijna 15 procent. In 2030 is dat ruim 21 procent. Friesland behoort daarmee tot de top van vergrijsde provincies.Ouderen (65 plussers) zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Zij lopen een aanmerkelijk grotere kans bij een ongeval om het leven te komen. Ouderen zijn veelal betrokken bij incidenten rond voorrangskwesties en afslaand verkeer.Oorzaken van die ongevallen zijn vaak lichamelijke beperkingen als lagere reactiesnelheid en verminderd gezichts en gehoorvermogen. Ook hebben zij meer moeite met het waarnemen en analyseren van onoverzichtelijke situaties.

 
 
Bron: Leeuwarder Courant
 
  16-12-2005  


|

FlitsKaart