14 Juli: Uitspraak Hoger Beroep detectorverbod

 

Amsterdam - Op vrijdag 30 juni diende bij het Gerechtshof te Amsterdam het Hoger Beroep van iemand die gepakt was met z'n detector. Flitsservice.nl heeft deze persoon geholpen met het voeren van een goede verdediging op grond van dat het detectorverbod in strijd is met artikel 10 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit artikel houdt in dat eenieder vrij is om informatie en/of inlichtingen te verzamelen en te verspreiden.

Het standpunt van de overheid is gericht op de radarstraal, dat deze geen enkele informatie bevat en slechts een technisch hulpmiddel is.

Ons standpunt is dat de detector informatie verschaft, namelijk: Er is hier een radarsignaal aanwezig. Zelfs de overheid erkent in de toelichting op het verbod dat de detector informatie verschaft.


Wij hebben onze zaak en argumenten gepresenteerd. Wij hopen dat het Hof open staat voor onze argumenten en de belangen die meespelen met dit verbod niet zullen meewegen. De uitspraak is 14 juli 2006, waarop wij u hopen te kunnen informeren of het verbod vernietigd is, of dat wij de gang naar de Hoge Raad, cq. het Europese Hof dienen te maken.

 
 
Bron: Flitsservice.nl
 
  7-2-2006  


|

FlitsKaart