Lak aan 30 km in woonwijk: meer boetes

 

SOESTERBERG - De politie stelt orde op zaken in de 30-kilometerzones. Het afgelopen jaar heeft zij daar al 27.000 hardrijders op de bon geslingerd.

Dat is nog maar het begin, benadrukt justitie. Doel van het offensief is dat woonstraten weer veilig worden voor fietsers, voetgangers en spelende kinderen.

Justitie komt zo tegemoet aan kritiek dat er nauwelijs op snelheid wordt gecontroleerd in woonwijken, terwijl het aantal verkeersslachtoffers er juist fors is toegenomen. In 2005 vielen er 401 doden, tegen 360 een jaar eerder.

De speciale controles begonnen vorig jaar, nadat metingen hadden bevestigd dat er in woonwijken flink werd gescheurd. Zo constateerde de politie in Den Haag dat voor het begin van de controles ruim de helft van de bestuurders te hard reed: de gemiddelde snelheid bedroeg 55 tot 60 kilometer per uur.

Politiemensen schreven in heel Nederland 27.000 bekeuringen uit in 30-kilometerzones. Hier bovenop kwamen nog eens 33.000 prenten voor te hard rijden op 40- en 50-kilometerwegen waar de politie in het kader van dezelfde campagne controleerde. ,,Het zijn wegen waar bewoners zich bijzonder onveilig voelen,’’ aldus het Bureau Verkeershandhaving van justitie. Dit is gebleken uit enquêtes.

Uit vraaggesprekken met bewoners na controles in hun buurt komt een wisselend beeld naar voren. Zo stegen in Den Haag de onveiligheidsgevoelens juist, hoewel de gemiddelde snelheid in de straat door de controles was teruggebracht van gemiddeld 60 naar 30 kilometer. Maar in het Limburgse Leerop was het aantal bewoners met onveiligheidsgevoelens wél gedaald: met dik een vijfde. De Utrechtse politie boekte een soortgelijk resultaat.

Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) zijn nog veel bewoners terecht ontevreden, omdat hun straat niet veilig genoeg is ingericht. Extra drempels en aparte vrije routes voor fietsers en voetgangers zijn hard nodig, vindt VVN. Ook de ANWB bepleit meer aandacht van de overheid voor de 30-kilometergebieden.

 
 
Bron: Algemeen Dagblad
 
  2-9-2007  


|

FlitsKaart