Verzekeraar koopt boetes justitie af

 

Wetsovertreders kunnen zich verzekeren tegen allerhande boetes. Rechtsbijstandverzekeraar Das betaalt transactievoorstellen van justitie voor hun cliënten om van een slepende procedure af te zijn.
Justitie biedt in tal van zaken schikkingen aan in de vorm van geldboetes, bijvoorbeeld bij verkeersovertredingen of milieudelicten. Volgens Das komt het meerdere malen per jaar voor dat ’in het belang van de cliënt’ ervoor gekozen wordt om een schikking voor cliënt te vergoeden.
Zo werd voor ex-LPF-Kamerlid Wien van den Brink, tegenwoordig wethouder in Putten, een schikking van 550 euro vergoed. Tegen de politicus annex agrariër was procesverbaal opgemaakt omdat hij illegaal bomen zou hebben gekapt. Als er geen schikking was getroffen, was de zaak afgelopen week voor de politierechter gekomen.
,,Het valt onder de polis om schikkingen te treffen en te betalen”, zegt woordvoerster Marianne den Boef van Das.
Het functioneel parket in Zwolle stelt niet op de hoogte te zijn geweest dat de rechtsbijstandverzekeraar voor Van den Brink betaalt. ,,Het is nieuw voor ons en kwam voor zover wij weten niet eerder voor. Wij zien alleen dat Van den Brink betaald heeft en zien niet of dat bedrag vervolgens door de verzekeraar wordt vergoed”, aldus woordvoerster Valentine Hoen.


Hoewel justitie vraagtekens zet bij de gang van zaken, wordt niets ondernomen. „Het kan ons op zich niets schelen. Het is wel vreemd, want het zou betekenen dat iedereen maar kan doen wat hij of zij wil, omdat de verzekeraar de boete toch wel betaalt.”
Overigens wordt niet alleen de schikking vergoed in strafzaken, maar ook in civiele zaken. Zo meldt Interpolis dat ze soms liever zelf het schadebedrag aan een cliënt overmaakt, dan dat ze een lang slepende gerechtelijke procedure start.
Het Verbond van Verzekeraars vindt het betalen van schikkingen op zich een goede ontwikkeling. Woordvoerder Hennie Zoontjes: „Het is op creatieve wijze het belang van de klant verdedigen.”

 
 
Bron: www.telegraaf.nl
 
  3-9-2007  


|

FlitsKaart