In 2007 al 403 rijbewijzen ingevorderd in friesland

 

De politie Fryslân heeft vanaf januari 2007 tot en met 25 mei in de gehele provincie 403 rijbewijzen ingevorderd na het rijden onder invloed van alcohol of na een forse snelheidsovertreding. Hiervan zijn 145 rijbewijzen ingevorderd door het team verkeershandhaving (Fryske Diken), waarbij 28 door de onopvallende videoauto. Vanwege de intensievere handhaving ligt dit aantal hoger dan vorig jaar. In 2006 waren de aantallen tot 25 mei: 90 ingevorderde rijbewijzen door het verkeershandhavingsteam en 349 in totaal door de teams van de politie Fryslân.

In alle politieregio’s in Nederland zijn sinds enkele jaren vanuit het Openbaar Ministerie geïnitieerde regioplannen verkeershandhaving van kracht. Het regioplan verkeershandhaving in Fryslân heeft vanaf de start in 1998 tot en met 31 december 2004 als project “Fryske Diken” bekend gestaan. Per 1 januari 2005 is Fryske Diken geen project meer, maar maakt als team verkeershandhaving deel uit van het reguliere team verkeer, milieu, bijzondere wetten van de regiopolitie Fryslân. Het team verkeershandhaving Fryske Diken richt zich op de vijf speerpunten van verkeersveiligheid in Nederland die in alle regioplannen worden gehanteerd: snelheid, roodlicht, alcohol, gordel en helm. Naast de vijf speerpunten gaat de aandacht uit naar agressief weggedrag en notoire wegmisbruikers.

 
 
Bron: Radio Noordoost Friesland
 
  25-5-2007  


|

FlitsKaart