Deze file wordt mede mogelijk gemaakt door de PostcodeLoterij

 

Bent u lid van de PostcodeLoterij? U doneert elke maand weer een klein bedrag ten behoeve van de minder bedeelden, ten gunste van het milieu? Maar, aan de andere kant, u staat ook iedere dag in die file. En baalt u ook zo dat de overheid er geen ene donder aan doet? Nou, dat heeft u dan grotendeels aan uzelf, als lid van de Postcodeloterij, te danken.

Hoezo dan?, hoor ik u denken. Nou, dat is heel simpel. De PostcodeLoterij doneert miljoenen aan clubs als MilieuDefensie. Door dit geld heeft deze club de capaciteit om constant tegen elk overheidsbesluit bezwaar te maken en maar non-stop te procederen om broodnodige wegverbredingen te blokkeren, waardoor u nu en in de toekomst nog steeds in die steeds langer wordende milieuvriendelijke *kuch* file zal staan.

Zo blokkeren ze al jaren de doortrekking van de A4 door Midden Delftland. Als u op Google Earth kijkt, zal u zien dat dit trace al jaren onbebouwd ligt. Ze hebben de doortrekking van de A6 naar de A9, in welke vorm dan ook, geblokkeerd, evenals vele andere projecten.

Wat u eraan kan doen? Als u werkelijk baalt van iedere dag in de file is er maar 1 ding: De PostcodeLoterij duidelijk maken dat u MilieuDefensie geen goed doel vindt.

Zie hieronder de laatste actie van MilieuDefensie, waardoor duizenden forenzen wederom jaren nodeloos in de file moeten staan.
Maar één ding uit de uitspraak is briljant, dit voert Milieudefensie namelijk aan als argument:

"2.18.2. Milieudefensie en JVC betogen voorts dat ook het instellen van een maximumsnelheid van 80 km/uur niet zal leiden tot een verbetering van de luchtkwaliteit als bedoeld in artikel 7, derde lid, onder a, van het Blk 2005. Volgens hen heeft verweerder de positieve effecten op de luchtkwaliteit van een snelheidsverlaging niet aangetoond."

(bron: Raad van State)

Blijkbaar ziet ook MD het nut van 80-km zônes niet in, mag ik dan nu weer gewoon 100 op de ring Amsterdam?

---------------------------------------------------------------De Raad van State heeft een streep gehaald door de verbreding van de A4 tussen Leiden en Burgerveen omdat de bredere weg, ook bij een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur, zal leiden tot een te hoge uitstoot van stikstof en mogelijk ook van fijnstof.

De raad oordeelde verder dat Rijkswaterstaat niet de toename van de vervuiling op de ene plek mag wegstrepen tegen een verbetering een eindje verderop. Ook beperkten de berekeningen over de luchtkwaliteit zich tot de oplevering van het tracé in 2012. Volgens Rijkswaterstaat neemt het verkeer daarna niet meer toe, maar dat is volgens de raad niet hard te maken.

Ook beperkten de plannenmakers zich ten onrechte tot de directe omgeving van de A4, terwijl de verbreding in de ogen van Milieudefensie ook gevolgen heeft voor aan- en afvoerwegen rond Leiderdorp.

 
 
Bron: Telegraaf
 
  25-7-2007  


|

FlitsKaart