Plan voor betere bereikbaarheid Randstad

 

Het aanleggen van (snel)wegen lukt in Nederland hoogst zelden binnen de geplande tijdspanne. De bereikbaarheid van met name de Randstad verslechtert steeds verder.

De economische motor van Nederland dreigt daardoor de concurrentie met andere stedelijke regio’s in West-Europa te verliezen.

Minister Camiel Eurlings van Verkeer wil daaraan een einde maken met het Urgentie Programma Randstad. Maandag komt een grote groep bestuurders naar de Ridderzaal in Den Haag voor een conferentie over het plan.

Ontsluiting

Het programma bevat tientallen projecten voor de aanleg van onder meer wegen in en rond de Randstad. Vrijwel alle projecten zijn al geruime tijd in voorbereiding, zoals de A4 door Midden Delfland, de ontsluiting van Almere en de Tweede Maasvlakte.

Per project krijgen twee bestuurders de taak om alles soepel te laten verlopen, zodat de aanleg niet vertraagd raakt. De bestuurlijke duo’s, zoals ze in ambtelijk jargon heten, leggen verantwoording af aan Eurlings over de voortgang van de projecten.

Gemeenten

Nieuwe wetgeving is volgens de minister niet nodig. De nieuwe wet ruimtelijke ordening biedt Rijk en provincie ’aanwijzingsbevoegheden’ om tegenstribbelende gemeenten in het gareel te krijgen.

GroenLinks sabelde het programma afgelopen zomer al neer als een fantasieloos en ouderwets autoplan. Milieudefensie, dat de afgelopen jaren met succes strijd voerde tegen de aanleg van snelwegen, is ook tegen het plan.

VNO-NCW is wel enthousiast omdat de overheid eindelijk haast lijkt te gaan maken met de aanleg van wegen.

 
 
Bron: NU.nl
 
  29-10-2007  


|

FlitsKaart