Extra verkeerscontroles dragen bij aan daling verkeersslachtoffers

 

In opdracht van de Politieacademie is onderzoek gedaan naar het verkeerstoezicht in Nederland. Gisteren is het onderzoeksrapport officieel overhandigd aan Koos Spee, landelijk verkeersofficier en Bert Wijbenga, portefeuillehouder verkeer van de Raad van Hoofdcommissarissen. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de verkeershandhavingsteams ertoe hebben bijgedragen dat het aantal verkeersslachtoffers de laatste jaren is afgenomen.

Betere controle van de verkeersregels
De zogeheten verkeershandhavingsteams (VHT’s) die negen jaar geleden door het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie zijn ingezet om het verkeerstoezicht te versterken, zorgen voor een betere handhaving van de verkeersregels. Mede als gevolg daarvan is het aantal verkeersslachtoffers tussen eind jaren negentig en 2006 afgenomen. Met de komst van de teams is de aandacht voor verkeersovertredingen van de overige agenten afgenomen. Ook kunnen de teams met een betere informatievoorziening nog effectiever worden ingezet.

Zichtbaar
De verkeershandhavingsteams richten zich op overtredingen die de meeste slachtoffers in het verkeer veroorzaken: alcohol in het verkeer, geen helm of gordel dragen, snelheidsovertredingen en rijden door rood. "Het werk van de verkeershandhavingteams is niet onopgemerkt gebleven en wordt in grote lijnen ook door het publiek gewaardeerd", aldus de onderzoekers.

 
 
Bron: BVOM
 
  26-5-2008  


|

FlitsKaart