Fileleed is goudmijn justitie

 

De file levert justitie en politie een steeds grotere (potentiële) bron van informatie op. Steeds vaker verzamelt Rijkswaterstaat duizenden, soms honderdduizenden gegevens van autobewegingen op de snelweg. Die gegevens zijn bedoeld om de filevorming zo effectief mogelijk te bestrijden. Maar, geeft een woordvoerder van Rijkswaterstaat toe: ook politie en justitie vragen soms gegevens op uit het bestand.

Het grootste registratieproject van Rijkswaterstaat is dinsdag van start gegaan. Een jaar lang wordt elke auto geregistreerd die de Muiderbrug bij Diemen passeert. Rijkswaterstaat wil zo de verkeersstromen onderzoeken, maar wil automobilisten ook alternatieven aanbieden. Zo kan de reiziger van Rijkswaterstaat een enquêteformulier verwachten, maar ook aanbiedingen voor het openbaar vervoer zoals een ov-pas tegen gereduceerd tarief of een VanANaarBeter-kaartje.

Steeds meer registraties

Rijkswaterstaat registreert steeds vaker. Rondom Amsterdam wordt elke vijf jaar alle verkeer op snelwegen en provinciale wegen een dag lang geregistreerd. Op basis daarvan worden meer dan honderdduizend enquêteformulieren verstuurd. Bij andere projecten (Utrecht, Nijmegen, Moerdijk, Gouda) werden ook kentekens geregistreerd en kregen reizigers soms goedkope ov-kaartjes aangeboden. Die kentekenregistraties werden na enkele weken vernietigd.

Gegevens van verkeersbewegingen zijn echter ook voor politie en justitie zeer interessant. De gegevens van Rijkswaterstaat blijven uitzonderlijk lang bewaard, en kunnen met een beroep op de Wet Vorderen Gegevens door justitie worden opgevraagd als er sprake is van een verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan.

Kentekengegevens

In januari constateerde het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) dat de politie van IJsselland en Rotterdam-Rijnmond de wet overtrad. Ze mogen de gegevens gebruiken om bepaalde kentekens te zoeken, maar alle andere kentekengegevens moeten onmiddellijk worden vernietigd. Daaraan hielden de korpsen zich niet. De politie IJsselland bewaarde de gegevens tien dagen, die in Rotterdam zelfs 120 dagen.

Het CBP heeft daaraan een einde gemaakt, maar dat was tegen het zere been van de ministers ministers Hirsch Ballin van Justitie en (toen nog) Ter Horst van Binnenlandse Zaken. Zij kondigden een wetswijziging aan waarin zal worden geregeld dat de politie de bestanden een dag of tien mag bewaren voor eventueel strafrechtelijk onderzoek.

Het CBP was daarvan niet gecharmeerd. Volgens Jannette Beuving, plaatsvervangend voorzitter van het CBP, is dat een grote bedreiging voor de persoonlijke levenssfeer en dreigt ‘een nationaal volgsysteem’ te ontstaan waarin elke burger verdacht is.

Een jaar bewaard

De gegevens van Rijkswaterstaat blijven dus veel langer bewaard, tot maximaal een jaar. Toch zegt het CBP dat Rijkswaterstaat zich aan de wet houdt, en de politie in IJsselland en Rotterdam niet. Betekent dat dat justitie meer mogelijkheden heeft in de bestanden van Rijkswaterstaat dan in de politiegegevens? ‘Zou kunnen’, zegt de woordvoerder.

Rijkswaterstaat biedt wel de mogelijkheid dat automobilisten zich uit het bestand laten halen. Maar dat kan niet op voorhand. Pas als Rijkswaterstaat een brief stuurt met een vraag of aanbod, moet worden gewezen op de mogelijkheid om het eigen kenteken uit het bestand te laten halen.

 
 
Bron: Volkskrant
 
  4-7-2010  


|

FlitsKaart