Controles op N-wegen hebben geen nut, behalve het spekken van de kas





 

Een onderwerp als de politiecontroles brengt de men­nen in beweging. Het Brabants Dagblad vroeg en kreeg veel reac­ties op de vraag wat het nut is van politiecontroles. Aanleiding vorm­de het onderzoek van het bureau Intomart dat constateert dat in de politieregio Gelderland-Zuid opval­lend veel snelheidscontroles wor­den gehouden. Bovendien geven de inwoners van deze regio aan een grotere pakkans te ervaren.

Verder blijkt uit het onderzoek dat het draagvlak voor zowel de ver­keersregels als de verkeerscontro­les groot is.

„Minder controle op de grote weg en meer in de 30 km- gebieden, vooral rond de scholen”, luidt de reactie van Boekhouder die pleit voor meer gordelcontroles bij scho­len.

„ De zwaarste ongelukken ge­beuren helaas laat in de nacht”, constateertWim. „ Onlangs nog op de de Graaf Reinaldweg. Veelal jonge gasten die veel te hard rij­den. Pak die! Mij flitsen met 90 ki­lometer per uur bij Zaltbommel heeft echt niet zoveel zin.”

Zowel Henk als Fredo zien dage­lijks nog automobilisten op de weg die te hard rijden, mobiel bel­len en geen richting aangeven.

„ Graag extra controles!”, is hun verzoek.

Een aantal reacties zijn eenslui­dend: ‘de jongeren’ zorgen voor de meeste overtredingen: „ Degenen die denken dat ze zonder gordel als een idioot door de Bommeler­waard mogen blazen.”

Maar dat kan er bij Sjefke weer niet in: „Waarom altijd de jeugd de schuld geven asogedrag? Vaak zijn het ouderen die met een slok op achter het stuur kruipen omdat ze denken: ‘ Wat vroeger kon, kan nu ook.’ Als iederen nu eens naar zich zelf ging kijken zou het stuk­ken beter gaan in de samenle­ving.”

Stèphan Bottema ziet niets in con­troles op provinciale wegen. „ De snelheidscontroles op de N-wegen zijn voornamelijk niet nuttig. Op deze wegen zijn namelijk al veilig­heidsaspecten ingebouwd. Voor zo­ver ik het bij het Korps Gelder­land- Zuid kan inzien, gaat het voornamelijk om geld te verdie­nen voor de kas.” Slechts een enkele keer wordt in Zaltbommel zelf gecontroleerd, constateert Bottema. „Hier ging het om een voertuig op de Steen­weg ter hoogte van de Vergtweg.

Maar deze auto stond juist op een hoek waar het eigenlijk onveiliger werd.”

 
 
Bron: Brabants Dagblad // papieren versie
 
  8-12-2010  


|

FlitsKaart