Politie Drenthe: Wij medeoorzaak aan dodelijk ongeval? Echt niet

 

De politie Drenthe wilt niets weten van de snelheidscontrole als mede veroorzaker van een dodelijk ongeval. "De wereld op z'n kop", zegt de politie in Dagblad van het Noorden.

Het zwartepieten is blijkbaar begonnen. Eerst even de feiten:

1) Ze reden ongeveer 130 a 140 km/u op een lege brede snelweg
2) Ze rijden geschakeld. Dat wil zeggen: Schuin achter elkaar
3) De voorste wil inhalen en op het moment dat hij begint met inhalen (de beweging naar links) ziet hij vanuit zijn ooghoek de radarcontrole
4) Deze controle is pas op het laatste moment te zien
5) De voorste motorrijder wordt afgeleid door deze controle en laat instinctmatig z'n gas los.
6) De achterste motorrijder merkt dit niet op, misschien keek hij ook naar de controle
7) De achterste motorrijder tikt zijn voorganger aan. De voorste motorrijder verklaart hierover: "Ik voelde een duw in mijn rug"
8) De achterste motorrijder valt en glijdt tegen de geleiderail aan
9) De achterste motorrijder is op slag dood
10) De controleur probeert eerste hulp te verlenen en roept via de radio de hulptroepen

Toen de politie ter plaatste kwam is de voorste motorrijder gevraagd wat er gebeurd is. De voorste motorrijder heeft verklaard dat hij "schrok" van de radarcontrole. De politie wist dit dus. De politiewoordvoerder die op de lokatie zelf RTV Drenthe te woord stond, moet dit ook hebben geweten. Of z'n collega's hebben het verzwegen?

Wij worden de volgende dag via de mail van dit ongeval op de hoogte gesteld. Wij zien het interview van RTV Drenthe en het ontbreken van de vermelding van de radarcontrole. "Opvallend", zo dachten wij. "Was de controle al weg?" en we zijn gaan informeren bij de politie Drenthe. Ondertussen maakten wij, als Flitsservice, alvast een voorzichtige conclusie dat dit ongeval wel eens veroorzaakt kan zijn door een reactie op die radarcontrole, want volgens onze kennis had deze er nog kunnen staan en dat de politie dit feit dan verzwegen heeft.
Maar, dat wisten we niet 100% zeker op dat moment, alhoewel we wel wisten dat dit te toevallig is.

Pas laat in de middag, tegen de avond aan, kregen we bericht dat er inderdaad een controle had gestaan, maar, zo werd ons medegedeeld, dat onze voorlopige conclusie "veel te voorbarig was" PUNT. Ook de Telegraaf informeerde naar dit ongeval op ons aangeven en kreeg dezelfde reactie. Er kwam geen verdere medeling. Er werd ook niet ontkent dat het verzwegen was of beter gezegd, geen melding van was gemaakt. Ook niet richting de Telegraaf.

De volgende dag bericht GeenStijl hierover. PowNews, van PowNed bericht hier ook over en gaan op bezoek bij de politie Drenthe: "Geen commentaar" was het antwoord op bijzonder knullige wijze. Geen enkele reactie in de vorm van "We hebben het niet verzwegen, we wisten het niet op dat moment. Of de controle een invloed heeft gehad, zal het onderzoek moeten uitwijzen".

Doofpotten, verzwijgen, onder het vloerkleed vegen.

De uitzending van PowNews is vernietigend voor het imago van de politie Drenthe, die ook al een racende "Ik zit in de achtervolging, hoor" politie agent op de A28 te verdedigen had en een korpschef(ex PvdA) die de PVV fascistisch noemt. Dat was ook al zo geloofwaardig....

De volgende dag (vrijdag) staat er in de regionale krant "Dagblad van het Noorden" een artikel waarin de politie de praktijken van PowNews hekelt. Nog steeds geen reactie over het wel of niet verzwijgen van de radarcontrole. Hoe moeilijk zou het kunnen zijn? Nou, dat hekelen wij dan maar.

Vandaag, meer dan een week later, komt de politie Drenthe met enkele berichten in de regionale media om even recht te zetten wat vorige week nogal krom was. De politie zit natuurlijk nooit fout.

Allereerst weten ze nu te melden dat de voorlichter een week geleden helemaal niet wist dat er een radarcontrole was. Niemand die hem dat verteld heeft. Helemaal niemand. Want zoiets verzwijgen dat "ontkennen we met klem" een ruime week later.Ook kwam vandaag het bericht van de politie over de oorzaak van deze tragedie. De strekking hiervan is voorspelbaar:" Uiteraard heeft de snelheidscontrole geen schuld! Ze reden te snel, en die voorste, die zag onze controle en die remde abrubt af, en die achterse, die zat gewoon niet op te letten en zat er ook nog eens te kort achter en toen heeft die achterste de voorste geraakt en is hij gevallen en dood gegaan"

Luister en huiver!
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/52088/motorrijder-niet-verongelukt-door-flitser

Opmerkelijk dat wij als aanstichters van dit hele verhaal niet benaderd zijn voor commentaar. Niet door Dagblad van het Noorden, niet door RTV Drenthe. We zijn zeker niet politiek correct, ook al hebben wij wetenschappelijke referenties, zoals de Swov(pag 49) en SafeSpeed.org.uk met een opsomming uit Engeland.

Gelukkig weet de politie beter "De snelheidscontroles als medeveroorzaker? Dat is de wereld op z'n kop"

We citeren de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid nog maar een keer:

Een oorzakelijk verband tussen de toegepaste
methode en het ontstaan van ongevallen is daarmee niet aangetoond, maar
vrijwel iedere automobilist kent het verschijnsel van afremmen bij het
naderen van een flitspaal.
En soms gebeurt dat afremmen tamelijk abrupt.
De homogeniteit van de verkeersstroom kan daardoor worden verstoord,
zeker wanneer de flitspaal (te) laat wordt waargenomen of wanneer sommige
bestuurders de flitspaal wel waarnemen en andere niet. De kans op
kop-staartbotsingen
neemt daardoor toe. In extreme gevallen, zoals bij een hoge rijsnelheid
en/of een glad wegdek, kan de bestuurder zelfs de macht over het stuur
verliezen en in een sloot belanden of tegen een obstakel botsen.

Ook in de internationale literatuur is dit verschijnsel gesignaleerd,
maar onderzoek naar het effect ervan op de ongevalskans is tot nu toe
niet uitgevoerd (Elvik & Vaa, 2004). Zulk onderzoek is wel gewenst,
temeer omdat ook uit sommige evaluatieonderzoeken naar het effect van
roodlichtcamera's naar voren is gekomen, dat deze tot een toename van
kopstaartbotsingen kunnen leiden (McGee & Eccles, 2003). Een dergelijk
onderzoek lijkt, op basis van het bestand van geregistreerde ongevallen,
ook op korte termijn uitvoerbaar.


Uiteraard is die controle van invloed geweest. Het is echt niet zo alsof er nog nooit ongevallen gebeurd zijn bij de radarcontroles door schrikreacties, ook door mensen die keurig de maximum snelheid rijden!

Nee hoor, we schrikken niet van controles........Filmpje!
 
 
Bron: Flitsservice.nl
 
  21-9-2010  


|

FlitsKaart