Effect van snelheidscontroles gering (Update: Flitspalen blijven)

 

Mobiele controles en flitspalen lijken er niet in te slagen om op hoofdwegen de snelheid naar beneden te krijgen. Vlak voor controles wordt stevig afgeremd, kort daarna weer flink gas gegeven. Vlak na flitspalen ligt de snelheid zelfs hoger dan ervoor.

Dat blijkt uit onderzoek van Trouw naar vertrouwelijke informatie van Rijkswaterstaat. De gegevens zijn afkomstig uit het computerprogramma TrafficViewer waarmee Rijkswaterstaat kan inloggen op detectielussen in het wegdek. Die lussen worden bijvoorbeeld gebruikt voor het aansturen van matrixborden.

Via deze onzichtbare meetpunten, waarvan er zo’n tienduizend in het asfalt liggen, kan nauwkeurig bekeken worden hoe snel gereden wordt. Doordat Trouw via een anonieme medewerker toegang kreeg tot het systeem konden 35.000 metingen en verzameld worden uit de periode november 2010 - april 2011. Aanvankelijk dreigde Rijkswaterstaat met een rechtszaak vanwege heling, later werd dat ingetrokken.

Dat weggebruikers afremmen voor de controles is wel bekend, maar tot nog toe ontbraken cijfers. Nu blijkt dat de snelheid op de linker rijstrook gemiddeld met tien kilometer afneemt bij een controle, met uitschieters tot vijftig kilometer per uur binnen slechts tweehonderd meter.

Dat harde afremmen hoopt het KLPD te voorkomen door controles van te voren te melden. Maar dat lijkt weinig uit te maken. Of er nou gecontroleerd wordt of niet: vijfhonderd meter voor de controle ligt de gemiddelde snelheid altijd even hoog.

Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft spreekt over een betrouwbaar onderzoek. Volgens hem zijn de resultaten significant. Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), dat veel snelwegcontroles uitvoert, ziet in de cijfers desondanks geen aanleiding tot een andere aanpak. Volgens woordvoerder Frans Zuiderhoek remmen weggebruikers weliswaar af, maar daalt de snelheid over een langere periode wanneer er vaak gecontroleerd wordt. Dat blijkt niet uit de data van Rijkswaterstaat.

Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam, sinds juni 2010 twee keer vijf stroken breed, neemt de snelheid niet af, ondanks zo’n honderd controles. Dat blijkt uit tien metingen tussen november en april, telkens één dag na zo’n controle. Op de linkerrijstroken schommelt de snelheid rond de 125 kilometer per uur waar honderd is toegestaan. Omdat het aantal boetes na veel controles afneemt, dacht het KLPD dat de controles effect hadden. Maar uit de lusgevens blijkt dat er geen een-op-een relatie is tussen minder uitgedeelde boetes en lagere snelheden.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM), dat jaarlijks zo’n 375 miljoen euro incasseert via de boetes, betekent ook het uitblijven van een snelheidsdaling op de A2 niet dat de controles zinloos zijn. "Als we helemaal niet meer controleren, zou de snelheid over de gehele linie hoger liggen", zegt woordvoerder Ernst Koelman. Volgens hem is het onmogelijk om daar onderzoek naar te doen omdat ’mensen nooit zullen geloven dat we écht niet controleren’. Zo’n onderzoek bestaat dan ook niet.

Opvallender is dat het OM, noch het KLPD nooit meetlusgegevens heeft gebruikt om het effect van hun eigen controles te onderzoeken. "Nee, het is niet heel scherp in beeld wat het effect van controles is", bekent Koelman. Volgens hem gebruikt het KLPD de lusgegevens wel om te kijken hoe hard ergens gereden wordt zodat ze kunnen bepalen waar ze controleren. Voor specifiek onderzoek beschikken ze niet over de juiste versie van het programma TrafficViewer. Het OM wil daar nu werk van maken.

Nieuws.nl schreef: Teeven: flitspalen blijven staan

Staatssecretaris van Jusitite Fred Teeven (VVD) is niet van plan om flitspalen weg te laten halen. Ze dragen wel degelijk bij aan de verkeersveiligheid, zei de bewindsman dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje.

Teeven was naar de Kamer geroepen door CDA'er Sander de Rouwe. Die eiste opheldering over een onderzoek van Trouw, waaruit bleek dat automobilisten voor een flitspaal flink afremmen, maar daarna het gaspedaal meteen weer intrappen. Het dagblad kwam vorige week tot die conclusie na analyse van gegevens van detectielussen in de weg.

Volgens de staatssecretaris is het echter een heel klein gedeelte van de weggebruikers dat zich schuldig maakt aan 'zwaar afremmen'. Het 'overgrote deel' van de automobilisten past zich wel degelijk aan, stelde hij . "We gaan de palen niet meteen weghalen."

 
 
Bron: Trouw.nl
 
  17-6-2011  


|

FlitsKaart