RDW keurt eerste alcoholslot goed

 

De eerste typegoedkeuring voor een alcoholslot is recent uitgereikt door Hans van Santen, directeur bedrijfsvoering Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Deze typegoedkeuring is een belangrijke stap voor het alcoholslotprogramma dat op 1 december 2011 van start gaat. Met dit programma worden automobilisten die zijn gepakt op rijden onder invloed bewustgemaakt, dat ze een scheiding moeten maken tussen drinken en rijden.

Het CBR legt het alcoholslotprogramma op aan automobilisten die worden betrapt met een te hoog promillage (1,3 of hoger, of vanaf 0,8 promille als het niet de eerste keer is). Voor beginnende bestuurders liggen deze promillages lager (1,0 bij de eerste en anders 0,5). Het CBR begeleidt deze personen op basis van de gegevens uit het alcoholslot.

Blazen
Het alcoholslot is een startonderbreker waar de bestuurder eerst in moet blazen voordat de auto kan starten. Pas als uit de ademtest blijkt dat de bestuurder een promillage lager heeft dan 0,2 promille, kan de auto worden gestart. De automobilist moet niet alleen vóór maar ook tijdens het rijden regelmatig blazen. Het alcoholslot bewaart ondermeer de gegevens van de meetwaarden van een deelnemer.

Beheer
De RDW beheert het alcoholslotregister. Daarin staan de gegevens staan van de deelnemers, zoals begin- en einddatum van het programma, de reden van deelname, de meetwaarde tijdens het programma en het kenteken van de betreffende auto. De RDW verstrekt deze gegevens aan het CBR en aan bijvoorbeeld politie en Openbaar Ministerie.

Typegoedkeuring
Daarnaast geeft de RDW de typegoedkeuringen voor alcoholsloten af. Zonder typegoedkeuring mag een alcoholslot in Nederland niet meedoen aan het alcoholslotprogramma. De inbouw van alcoholsloten valt ook onder het toezicht van de RDW. Garages die alcoholsloten willen inbouwen, moeten daarvoor een erkenning hebben van de RDW.

Rijbewijs kwijt
Het programma wordt voor minimaal twee jaar opgelegd en leert de bestuurder een scheiding aan te brengen tussen alcohol en verkeersdeelname. Als een deelnemer na 2 jaar nog geen scheiding kan maken tussen drinken en rijden, kan het programma steeds met een half jaar worden verlengd. De kosten van het programma zijn geheel voor rekening van de deelnemer. Als bestuurders besluiten niet mee te doen aan het ASP dan zijn zij minstens vijf jaar hun rijbewijs kwijt.

 
 
Bron: Website van de Politie
 
  18-11-2011  


|

FlitsKaart