Rekenfout kost miljoenen (Update: Kamervragen)

 

Er zijn mogelijk tientallen miljoenen euro's over de balk gesmeten aan milieumaatregelen op snelwegen. Het plaatsen van geluidschermen, het verlagen van de maximumsnelheid of de aanleg van dempend asfalt wordt uitgevoerd op plekken waar dat vaak helemaal niet nodig is.

Dit komt doordat beleidsmakers verouderde onderzoeksmethoden gebruiken om de verkeersdrukte in ons land te meten. Daardoor komen foute cijfers naar boven over de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast, waarop men zich wel baseert om er iets aan te doen. Dat blijkt uit een studie van Luc Wismans en Robert van den Brink van verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng en de Universiteit Twente.

"Nu wordt voor het berekenen van milieuschade door verkeer gebruik gemaakt van een zogenoemd statisch verkeersmodel. De uitkomsten daarvan zijn echter onbetrouwbaar omdat deze modellen onvoldoende de rol en consequenties van files op snelwegen kunnen bepalen", stellen de onderzoekers. "Dynamische verkeersmodellen kunnen dit wel."

UPDATE:

Kamervragen over gebruik van statische verkeersmodellen na artikel op Verkeersnet.nl

De berichtgeving over het gebruik van statische verkeersmodellen van Verkeersnet.nl heeft geleid tot een aantal Kamervragen. PvdA en CDA willen weten of het gebruik van statische in plaats van dynamische verkeersmodellen kan leiden tot foutieve beleidsbeslissingen.

Verkeerd gebruik verkeersmodellen kan leiden tot verkeerde beslissingen, meldde Verkeersnet.nl op 2 november jl. Wie voor het uitrekenen van emissies een statisch verkeersmodel gebruikt, kan er lelijk naast zitten. De foute uitkomsten kunnen van invloed zijn op beleidsbeslissingen die op grond van zo’n berekening worden genomen, aldus het artikel.
Verkeersnet.nl baseerde zich daarbij op een studie van Luc Wismans en Robert van den Brink van Goudappel Coffeng.

Voor de Kamerleden Kuiken en Fokke (beiden PvdA) was dat de aanleiding om een reeks vragen te stellen aan de minister. Ze willen onder meer weten in welk deel van de gevallen milieumaatregelen zijn gebaseerd op de uitkomsten van statische verkeersmodellen. Ook vragen ze zich af in hoeveel van deze gevallen de statische modellen significant andere uitkomsten hadden op het vlak van verkeersintensiteit en NOx dan wat naderhand in werkelijkheid gemeten is.

Ook de kamerleden De Rouwe en Geurts, beide CDA, willen het naadje van de kous weten naar aanleiding van de berichtgeving. Ze vragen de minister of statische verkeersmodellen inderdaad onvoldoende rekening houden met congestie en of het gebruik van statische in plaats van dynamische verkeersmodellen kan leiden tot foutieve beleidsbeslissingen. Ook vragen ze of de minister bereid is met behulp van dynamische verkeersmodellen de situatie met betrekking tot luchtkwaliteit en geluidsproductie opnieuw te laten doorlichten, zoals bij de A10 in Amsterdam, de A13 in Rotterdam en andere knelpunten. Verder vragen ze de minister of de verkeersmodellen gemoderniseerd moeten worden, van statisch naar dynamisch, zodat de berekeningen nauwkeuriger uitkomsten kunnen genereren en maatwerk in specifieke situaties mogelijk is.

Tenslotte willen ze weten welke consequenties een nieuwe rekenmethodiek op basis van dynamische verkeersmodellen kan hebben voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en de wetsvoorstellen over geluidhinder, namelijk SWUNG I en SWUNG II.

Bron: Verkeersnet.nl

 
 
Bron: De Telegraaf
 
  11-12-2012  


|

FlitsKaart