VVD wil onderzoek naar rechts inhalen

 

Het kan voordelen opleveren als automobilisten rechts mogen inhalen. Minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen (VVD) moet daar onderzoek naar doen.

Dat vroeg Tweede Kamerlid Ton Elias (VVD) dinsdag tijdens een debat over verkeersveiligheid.

De VVD’er is gecharmeerd van de Amerikaanse ’keep your lane’-systematiek, waarbij automobilisten langer op dezelfde rijbaan blijven en elkaar dus links en rechts kunnen inhalen.

Er zijn signalen dat dit een aantal voordelen oplevert, zei hij. Het lost grote ergernissen op zoals bumperkleven, onnodig links rijden en inhalende vrachtauto’s.

Ook zorgt het voor een afname van onverwachte manoeuvres, wat volgens Elias leidt tot minder ongelukken. Verder wees hij op een betere doorstroming, wat tot minder files leidt.


Onderzoek

Het laatste onderzoek naar rechts inhalen is inmiddels twintig jaar oud, zei Elias. Hij vroeg daarom bij Schultz om een hernieuwd onderzoek. Als de uitkomst daarvan is dat het onverstandig en gevaarlijk is, dan moet het niet worden ingevoerd. "Maar we moeten niet de ogen sluiten voor nieuwe ontwikkelingen."

Schultz antwoordde dat het meest recente onderzoek uit 2000 stamt. Toen bleek dat invoering van het systeem de doorstroming op wegen met twee keer twee rijstroken zou verslechteren. Inmiddels zijn er meer wegen met meer rijstroken.

De minister is daarom bereid om te bezien of het onderzoek uit 2000 nog voldoet, voordat zij wil besluiten tot een geheel nieuw onderzoek. Wel wees Schultz erop dat een aantal landen inmiddels terugkomt van het ’keep your lane’-principe. Ook wees de bewindsvrouw op de vele afslagen op de Nederlandse snelwegen, wat niet zou pleiten voor invoering van het systeem.

SP, GroenLinks en D66 reageerden niet enthousiast op het idee.

 
 
Bron: nu.nl
 
  22-5-2013  


|

FlitsKaart