Bestaand asfalt beter benutten

 

Ten noorden van de Coentunnel, op de A7 en de A8 worden volgend jaar nieuwe spitsstroken aangelegd. Deze maatregel zorgt vanaf eind 2015 voor een betere doorstroming en minder files. Het asfalt ligt er al, alleen nu nog als vluchtstrook.

Nieuwe spitsstroken A7 en A8
In de directe omgeving van het project Coentunnel/Westrandweg starten eind 2014 de werkzaamheden aan de spitsstroken op de A7 en de A8. De bestaande spitsstrook in noordelijke richting op de A7 tussen het knooppunt Zaandam en Purmerend-Zuid wordt verlengd en zal al beginnen vanaf het tankstation langs de A8. In zuidelijke richting komt er een spitsstrook op de A7 en de A8 tussen de toerit Purmerend-Zuid en de aansluiting van de afrit Zaanstad-Zuid (N516).

Betere doorstroming en minder filevorming
Met de verlenging en uitbreiding zal de doorstroming van het verkeer ten noorden van de Coentunnel verbeteren. Ook de knelpunten rondom Zaandam nemen dan af. In de eindsituatie kunnen weggebruikers dan tijdens de ochtend- en avondspits de vluchtstrook als extra rijstrook gebruiken.

Het asfalt ligt er al
Marjolein Kaandorp, projectleider van Rijkswaterstaat voor de A7 en de A8, is verantwoordelijk voor het onderzoekstraject in de fase die voorafgaat aan de realisatie van de spitsstroken. Er wordt onder andere gekeken naar de effecten van luchtkwaliteit en geluid. Daar kunnen eventueel meer maatregelen uit volgen. Dat weggebruikers iets van de werkzaamheden gaan merken, lijkt haar onvermijdelijk, maar het asfalt ligt er al en de meeste pechhavens zijn ook aanwezig. Deze zijn nodig om de veiligheid te waarborgen op het moment dat de vluchtstrook ingezet wordt als rijstrook.

Beter Benutten
De aanleg van de spitsstroken is een van de maatregelen in de regio Amsterdam, in het kader van het programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, regionale overheden en het bedrijfsleven samen aan een beter gebruik van de bestaande infrastructuur. Niet alleen nieuwe wegen of de uitbreiding van bestaande knooppunten hebben een gunstig effect op de doorstroming. Met doordachte en efficiënte maatregelen, per regio toegespitst op de knelpunten en reizigersstromen, bereik je dat ook.

 
 
Bron: VID.nl
 
  29-12-2013  


|

FlitsKaart