Team Verkeer zet handhaving op bestaande en nieuwe locaties voort

 

Jaarlijks analyseert de politie het aantal ongevallen (verkeersdoden en -gewonden op straatniveau) om mede op basis hiervan te bepalen waar extra snelheidscontroles noodzakelijk zijn. Hoewel het aantal door mobiele controles (radar) uitgevoerde locaties (64) hetzelfde is gebleven als het afgelopen jaar, worden vanaf 1 juli, dertien volledig nieuwe trajecten in de handhaving genomen. Het gaat om nieuwe trajecten in Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Vught, Uden, Bergeijk, Best, Reusel-de Mierden, Geldrop-Mierlo, Son en Breugel en Valkenswaard. Net zoals met de bestaande snelheidstrajecten gebeurde, zal de politie en/of gemeente middels een persbericht vooraf kenbaar maken wanneer op een nieuw traject snelheidscontroles van start gaan.

De overige 51 snelheidstrajecten in de politieregio zijn nagenoeg dezelfde als het jaar ervoor. Verder worden vanaf 1 juli vier bestaande trajecten uitgebreid. Het gaat om trajecten in 's-Hertogenbosch (de Rietveldenweg wordt uitgebreid vanaf de A59 tot de Oude Vlijmenseweg), in Bergeijk (Broekstraat/Hoek/Loo), in Best (Eindhovenseweg-Zuid/Willem de Zwijgerweg) en in Laarbeek (N615) Beekseweg/Lieshoutseweg/Gemertseweg).

Elektronisch Trajecten Dossier
Ter verheldering realiseerde het Team Verkeer van de politie Oost-Brabant een Elektronisch Trajectendossier. Het product, tot op heden een unicum binnen het werkveld van verkeershandhaving, is een digitaal document waarin op een verhelderende wijze inzichtelijk wordt gemaakt op welke wegen gecontroleerd wordt op snelheid. Daarin staat per locatie aangegeven het aantal verkeersdoden- en gewonden, geregistreerd over een bepaalde periode. Alle trajecten worden geïllustreerd met een foto van het traject. Het is de bedoeling dat dit jaar nog het document digitaal wordt aangeboden zodat iedereen die geïnteresseerd is kan zien waar mobiele snelheidscontroles plaatsvinden, uitgevoerd door het Team Verkeer. Verder in de toekomst komt er iets soortgelijks maar dan voor alle digitale flitspalen in de politieregio Oost-Brabant.

Ongevallenanalyse
De locaties zijn gebaseerd op een jaarlijks terugkerende ongevallenanalyse. De ongevallenanalyse bestaat uit een ongevallenregistratie en informatie geleverd door de politie en de gemeenten. Bij de politie is dat vooral de taakaccenthouders verkeer en bij de gemeenten zijn dat de wegbeheerders. Tezamen zorgen zij voor een zo’n volledig verkeersongevallenbeeld in de regio. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt op welke wegen en trajecten de (meeste) ongevallen plaatsvinden in de regio en waar handhaving effectief kan zijn.

Verdeelsleutel
Om tot een zo’n evenredige en eerlijke verdeelsleutel te komen wordt er nauw overleg gepleegd met politie, gemeenten en het Openbaar Ministerie. Zo wordt er gekeken naar het aantal ongevallen per gemeente. Als blijkt dat er geen ongevallen in een gemeente hebben plaatsgevonden, gerelateerd aan een te hoge snelheid of door rood rijden, dan wordt hier ook niet gehandhaafd. Aan de andere kant is voorkomen dat een grote gemeente, waar bijvoorbeeld relatief meer ongevallen plaatsvinden dan bijvoorbeeld elders in de regio, alle handhavingscapaciteit toebedeeld krijgt. Dat zou niet eerlijk zijn.

Trajecten
Trajecten waar gecontroleerd wordt kunnen bestaan uit meerdere straten en overschrijden soms de gemeentegrenzen en grenzen van het werkgebied van de politiebasisteams/-districten. De trajecten bevinden zich zowel binnen als buiten de bebouwde kom en zijn van verschillende orde, namelijk gemeentelijke en of provinciale wegen.

 
 
Bron: Nieuwsbank
 
  20-6-2014  


|

FlitsKaart