Onderzoek naar camera’s bij rode kruizen snelweg

 

Het kabinet wil dat er vaker opgetreden wordt tegen automobilisten die doorrijden terwijl een rijbaan is afgesloten. Vooral bij wegwerkzaamheden leveren doorrijders gevaarlijke situaties op.

Minister Schultz van Infrastructuur gaat bekijken in hoeverre het mogelijk is om camera’s op te hangen bij de ’afgekruiste rijbanen’, zodat automobilisten die ze negeren, bestraft kunnen worden. SP-Kamerlid Bashir pleit voor zo’n systeem. Ook andere partijen voelen wel wat voor het extra controlemiddel.
Alles aangrijpen

Volgens Schultz is zo’n systeem echter niet zomaar in te voeren, maar ze zegde de Kamer toe ernaar te kijken. "Ik wil alles aangrijpen om de levens van wegwerkers te beschermen", zei de minister.

Schultz benadrukte dat er al een heleboel maatregelen zijn ingevoerd om de veiligheid op de snelweg te verbeteren. Zo controleert de politie meer en worden overtreders per 1 januari via het strafrecht berecht. Ook wordt bij werkzaamheden extra op de snelheid gecontroleerd en heeft Rijkswaterstaat waarschuwingsborden geplaatst.

 
 
Bron: NOS
 
  2-12-2015  


|

FlitsKaart