Woerden zoekt steun buurgemeenten tegen snelheidsverhoging A12

 

De gemeente Woerden denkt dat verzet tegen de voorgenomen verhoging van de maximumsnelheid op de A12 pas zin heeft als ook omliggende gemeenten Utrecht, Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk bereid zijn zich tegen de plannen te verzetten. Woerden heeft de genoemde gemeenten gevraagd naar hun standpunt, maar nog geen antwoord ontvangen.

Bekijk ook... Zorgen over fijnstof en geluid na verhoging snelheid A12

Op 8 april kreeg de gemeente een e-mailbericht van Rijkswaterstaat waarin ze op de hoogte werd gebracht van een voorgenomen snelheidsverhoging op de A12 naar 130 km/uur.

De gemeente is niet betrokken geweest bij de totstandkoming van dit voornemen, maar is het met D66 Woerden eens dat dat het verhogen van de snelheid een negatief effect heeft op de gezondheid van inwoners en de leefbaarheid van Woerden.

Ze zegt daarover in antwoord op vragen van de partij: "Het milieu van de zuidelijk gelegen woonwijken in Woerden en Harmelen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de invloed van de rijksweg A12. Iedere toename in geluid en uitstoot, hoe gering ook, heeft hier effect op."

Dat het pas zin zou hebben als ook de buurgemeenten zich uitspreken tegen de snelheidsverhoging, komt volgende de gemeente Woerden omdat de aanpassing past binnen wet- en regelgeving.

De gemeente verwacht overigens niet dat door verhoging van de snelheid gevolgen heeft voor de plannen van de geluidswal Veldhuizen ter hoogte van polder Bijleveld. Daarbij is namelijk het geluidsregister als uitgangspunt gebruikt en daarin wordt al rekening gehouden met het maximale geluid.

Tot en met 21 mei kunnen belanghebbenden zienswijze indienen tegen het ontwerp-besluit van Rijkswaterstaat.

 
 
Bron: Woerdense Courant
 
  15-5-2015  


|

FlitsKaart