Snelheid Galecopperbrug A12 bij Utrecht tijdelijk verder omlaag

 

Vanaf maandagavond 15 juni verlaagt Rijkswaterstaat tijdelijk de maximum snelheid op de A12 Galecopperbrug bij Utrecht naar 50 km/h. Rijkswaterstaat brengt dan hogesterktebeton aan op een deel van de brug.

Tijdens dit werk moeten trillingen door het langsrijdende verkeer op de noordbrug tot een minimum worden beperkt. De snelheidsverlaging geldt voor al het verkeer richting Den Haag. Tijdelijke waarschuwingsborden geven de verlaagde snelheid aan.

De snelheidsverlaging wordt toegepast in twee fasen: van maandag 15 juni na de spits tot vrijdagavond 19 juni, en van dinsdagavond 23 juni na de spits tot vrijdagavond 26 juni. Na de betonwerkzaamheden geldt in beide richtingen weer 90 km/h op de hoofdrijbaan en 70 km/h op de parallelrijbaan, totdat de wegwerkzaamheden op de Galecopperbrug zijn afgerond.

Geluid hoorbaar in omgeving
Het hogesterktebeton wordt aangebracht met behulp van zogenoemde ‘pavers’. Het geluid van deze machines kan hoorbaar zijn als lage toon in de directe omgeving van de brug. Een groot deel van het werk gebeurt ‘s nachts en in de vroege ochtend, onder andere omdat hogesterktebeton alleen mag worden gestort als het niet te warm is.

Renovatie Galecopperbrug
Het aanbrengen van hogesterktebeton is onderdeel van de grootscheepse renovatie van de Galecopperbrug. De brug is onderdeel van de A12 en overspant het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht. Met ruim 200.000 voertuigen per dag is de Galecopperbrug de op een na drukste brug van Nederland. Over de brug rijdt nu meer verkeer dan in de jaren 70 kon worden voorzien. Ook is het vrachtverkeer zwaarder geworden. Omdat dit tot schades in de brug heeft geleid, renoveert en versterkt Rijkswaterstaat tot eind 2015 de Galecopperbrug. Ook is de brug verhoogd om de doorvaarhoogte voor schepen te verhogen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden aan de A12 op de projectpagina A12: renovatie Galecopperbrug of op vanAnaarBeter.

 
 
Bron: Rijkswaterstaat
 
  6-11-2015  


|

FlitsKaart