Diep in de buidel voor milieuzone

 

De kosten van de door velen zo verafschuwde Utrechtse milieuzone zijn al opgelopen tot 1,4 miljoen euro.

Ambtenaren maakten ruim een half miljoen euro aan interne kosten en huurden voor nog eens voor 635.000 euro aan externen in. Voor de handhavingscamera’s die zijn opgehangen en de bijbehorende software werd ruim 230.000 euro afgetikt. Saillant is dat het contract met de leveranciers van de camera’s en software doorloopt tot 2019, ondanks dat er volgend jaar nog een evaluatie moet komen van de eventuele effecten. "Veel te duur voor maatregelen die bedoeld zijn om automobilisten te pesten en weinig gevolgen hebben voor het milieu" vindt CDA-fractievoorzitter Sander van Waveren.

Effect
VVD-raadslid André van Schie betwist het nut van de sloop- en subsidieregeling nu TNO zich hierover in het conceptrapport "effectmeting milieuzones personen- en bestelverkeer in Utrecht" heeft uitgelaten. Eenieder die een oude diesel in zijn bezit had en die liet slopen kon sinds eind 2013 aanspraak maken op subsidie. Het bedrag dat door de gemeente wordt uitbetaald bedroeg gemiddeld zo'n 1500 euro.

Ondanks de sloopregeling voor personen- en bestelvoertuigen bleek zo'n 4% van de diesel personenvoertuigen nog niet aan de milieuzone-eisen te voldoen. Van Schie zegt door het bestuur anders te zijn voorgelicht. "Het lijkt erop dat die regeling geen enkel effect heeft gehad. Zonde van de miljoenen die dat heeft gekost."

Morgen dient bij de rechtbank in Utrecht een rechtszaak om de handhaving van de milieuzone te schorsen. De KNAC en de SSLU spanden in juni tevergeefs een voorlopige voorziening tegen de gemeente Utrecht aan omdat zij tegen de milieuzone zijn. Er zijn sinds mei meer dan vijfduizend boetes uitgedeeld en de rechtmatigheid daarvan wordt betwist.

De KNAC en SSLU voerden aan dat de eigenaren en gebruikers van de genoemde voertuigen, woonachtig binnen de milieuzone of die de milieuzone willen bereiken, door de zone worden gedupeerd en op kosten worden gejaagd. Deze bezwaren richten zich op de boetes die de gemeente per 1 mei 2015 oplegt aan overtreders en anderzijds op de aanschafkosten van een vervangende auto. De KNAC en SSLU stellen dat de milieuzone geen of zelfs een negatief effect op het milieu heeft. Dat wordt betwist door Milieudefensie, die overigens niet meer met SSLU-vertegenwoordiger Kees van Oosten wenst te communiceren omdat hij zich ’grievend’ over Milieudefensiemedewerkers zou hebben uitgelaten.

 
 
Bron: De Telegraaf
 
  16-9-2015  


|

FlitsKaart