Boetes Goeree-Overflakkee terug gedraaid

 

Het was breaking news, november vorig jaar, toen de nieuw geplaatste flitspaal langs de N57, op de kruising bij Goedereede, een massa aan bekeuringen flitste voor automobilisten die harder reden dan 50 km/u. Velen werden, zelfs meermaals, beboet en hadden een heuse financiële strop aan de nieuwe paal; het totaalbedrag aan boetes kostte sommigen zelfs een maandsalaris. Het was dan ook niet vreemd dat daar verzet tegen kwam en dat blijkt niet zonder resultaat: de kantonrechter heeft bepaald dat de boetes ‘onevenredig’ zijn. Wie beroep aantekende tegen de sancties kunnen daarom nu een flinke meevaller tegemoet zien.

Eén van degenen die in het verweer kwam tegen de boetes, maar in de krant liever anoniem blijft, kreeg van de Rechtbank Rotterdam bericht dat het totaal te betalen boetebedrag met twee derde wordt verminderd. Op 16 september kwam zijn zaak voor tijdens een openbare zitting.

Verweer
Verweerder had in zijn beroep aangegeven dat de maximumsnelheid op de kruising aanvankelijk 70 km/u bedroeg, later verlaagd werd naar 50, maar dat op die lagere maximumsnelheid nooit werd gehandhaafd. Daardoor groeide in de praktijk de situatie dat automobilisten de maximumsnelheid van 70 bleven aanhouden. Dat na het plaatsen van de nieuwe flitspaal wel tot handhaving over werd gegaan, had volgens verweerder zeker bekendheid moeten krijgen. Bovendien, zo stelde hij, betreft het een zeer overzichtelijke kruising, waarvoor met het oog op de verkeersveiligheid een lagere maximumsnelheid niet nodig is. Ten slotte verdedigde hij zich met het argument dat, doordat er ruime tijd zat tussen het geflitst worden en het ontvangen van de eerste bekeuring, hij niet de gelegenheid kreeg z'n rijgedrag aan te passen. Pas nadat 'ie z'n eerste bekeuring kreeg, besefte hij dat voor het passeren van de kruising een maximumsnelheid van 50 geldt i.p.v. 70. "Ik rijd hier al jaren voorbij en je let er niet elke keer op of alle borden nog wel 't zelfde zijn. Bij mij, en bij vele anderen, zat nog steeds de 70 van vroeger erin", zo verduidelijkt hij.

Behoorlijk bestuur
De kantonrechter, mr. J.W. Langeler, vindt dat verweerder een heel eind gelijk heeft. Hoewel de sancties formeel terecht zijn opgelegd, mogen ze niet onevenredig zijn in verhouding tot de doelen die gediend worden met het handhaven van de geldende maximumsnelheid, zo stelt de kantonrechter met een verwijzing naar het Awb.
Daarnaast, zo oordeelt hij, moeten opgelegde sancties onder meer worden getoetst aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. "Gelet op het grote aantal beschikkingen dat met betrekking tot het betreffende kruispunt in de periode van één maand is opgelegd, was een meer afdoende waarschuwing dat tot handhaving zal worden overgegaan in dit geval wenselijk."
Ook de tijd die verstreek tussen het geflitst worden en het krijgen van de eerste bekeuring geeft de kantonrechter aanleiding om over het hart te strijken. "Handhavingsbeleid sorteert pas daadwerkelijk effect vanaf het moment dat betrokkene bekend wordt met het feit dat aan hem een sanctie is opgelegd."

Onevenredig
Alles overwegende is de kantonrechter tot het oordeel gekomen dat, afgezet tegen de beoogde verkeersveiligheid, verweerder "onevenredig" werd getroffen door de in totaal zes boetes die hij kreeg. En ook dat meer dan drie boetes voor hetzelfde 'vergrijp' niet billijk is als het nog enige tijd duurt voordat de eerste bekeuring daadwerkelijk op de mat valt. Uiteindelijk hoeft slechts van de drie 'duurste' bekeuringen de helft te worden betaald, terwijl de overige boetes worden "gematigd tot nihil", ofwel kwijtgescholden worden.
Intussen hebben meerderen die beroep aantekenden van de Rechtbank bericht gekregen dat ook zij niet meer dan de helft van het boetebedrag hoeven te betalen.

 
 
Bron: Eilanden Nieuws
 
  23-9-2015  


|

FlitsKaart