Nog steeds veel hinder door politiecontroles

 

Nog altijd ondervindt het verkeer veel hinder van politiecontroles. Hoewel alle betrokken partijen een half jaar geleden verbetering beloofden ontstaan er nog steeds met grote regelmaat (lange) files door controleposten. Sterker nog: het lijkt zelfs alleen maar erger te worden.

Sinds eind augustus werd er liefst 23 keer een file veroorzaakt door toedoen van een politiecontrole. In de eerste helft van 2015 was dat 'slechts' 12 keer. Bij het zien van de controleapparatuur of agenten in de berm trappen automobilisten automatisch op de rem. Hierdoor stroopt het verkeer op. Dat is niet alleen hinderlijk, maar ook erg gevaarlijk.Handhaven kan veilig
De VID benadrukt dat de politie moet kunnen controleren en handhaven, maar dit mag de verkeersveiligheid nooit in gevaar brengen. In onze verkeerscentrale zien we geregeld hachelijke momenten ontstaan bij mobiele verkeerscontroles. Nu is het middel erger dan de kwaal. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Dat het ook anders kan, zien we ook vaak genoeg. Op diverse locaties is de controlepost dusdanig goed verstopt dat de automobilist niet schrikt van de apparatuur in de berm. Rembewegingen (en dus gevaarlijke situaties) blijven dan uit.

Ondanks toezeggingen geen verbetering
In juni van dit jaar luidde de VID de noodklok. Daarop beaamde de politie dat gemaakte afspraken niet waren nagekomen en kondigde Minister Schultz van Haegen een vernieuwing van het protocol aan. Dat heeft helaas niet het gehoopte effect. De VID gaat er vanuit dat de betrokken partijen snel opnieuw om tafel gaan om de hinder/gevaarlijke situaties tot het minimum te beperken.

We vermoeden dat het daadwerkelijke aantal flitsfiles veel hoger ligt. Om gesteggel te voorkomen hebben we de twijfelgevallen - 99% zekerheid was al een twijfelgeval - buiten beschouwing gelaten. Het zou dus heel goed kunnen dat je in het afgelopen half jaar zelf in een flitsfile stond, maar deze niet terugvindt in de lijst.Een automobilist duikt ternauwernood de middenberm in nadat iemand uitwijkt voor een flitsremmer. Dit soort schrikreacties bij een snelheidscontrole is levensgevaarlijk.Video van VID.nl

 
 
Bron: VID
 
  12-11-2015  


|

FlitsKaart