Laserboete alleen bij staandehouding

 

Het gebruik van de door automobilisten gehate lasergun wordt door politiekorpsen in ons land aan banden gelegd.

Agenten hebben de nadrukkelijke opdracht gekregen de gun minder vaak te gebruiken.Het meetmiddel om snelheidsovertreders te ontmaskeren mag sinds deze maand wettelijk alleen worden gebruikt als de overtreder ook daadwerkelijk aan de kant van de weg wordt gezet. Voorheen richtten politiemensen de guns op een auto om de snelheid te bepalen. Bij overtreding van de maximum snelheid werd het kenteken genoteerd en kreeg de automobilist enkele weken later een bekeuring thuisgestuurd. Nu is aanhouding voor de agenten een strikte eis.In de praktijk zal dat er op neer komen dat veel minder automobilisten bekeurd worden omdat de politie korpsen vaak te weinig manschappen hebben om de wagens aan de kant te zetten. Tot voor kort kon één agent orden belast met een snelheidscontrole.

De Hoge Raad heeft beslist dat de gun uitsluitend een meetinstrument is en niet voor registratie gebruikt mag worden.Van de nieuwe regel mag nu alleen worden afgeweken als op de meet lokatie in verband met de veiligheid van de bestuurders een auto niet aan de kant kan worden gezet en als op de plek van de meting de aanhangwagen met meetapparatuur niet gebruikt kan worden.Het laserpistool is zeer populair als meetinstrument om dat het de agent binnen één seconde aangeeft hoe hard er wordt gereden of gevaren. De Amsterdamse politie streeft er inmiddels al naar zoveel mogelijk overtreders staande te houden en zo min mogelijk acheraf pas een acceptgiro te sturen. Volgens hoofdcommisaris Jelle Kuiper heeft een staandehouding veel meer impact en passen mensen hun gedrag daarna sneller aan.

 
 
Bron: De Telegraaf
 
  23-5-2003  


|

FlitsKaart