De Mulder beschikking

Op deze pagina vind je een volledige uitleg over de Mulder beschikking. De meeste bekeuringen die worden uitgeschreven vallen onder de Wahv, Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften, ook wel de Wet Mulder genoemd. De Mulderbeschikking is herkenbaar aan een grote M rechtsboven aan de brief. Die brief komt van het CJIB, de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de inning van verkeersboetes.

Snelnavigeren

-De -M- Mulderbeschikking? Wat is het?
-Wat nu?
-Moet ik betalen?
-Nog meer vragen?

 

Relevante onderwerpen verwant aan deze pagina

 

 

 

 

 

De -M- Mulderbeschikking? Wat is het?

Een Mulderbeschikking is een boete die wordt opgelegd onder administratief recht voor de kleinere verkeersovertredingen. Je moet hierbij denken aan snelheidsovertredingen tot 30 km/u te snel, en tot 40 km/u te snel op autosnelwegen. Zoals al gemeld is een belangrijk kenmerk van de Mulderbeschikking dat het onder het administratief recht valt. Voor een Mulder overtreding is er dus geen sprake van een verdachte, maar van een betrokkene. Dat heeft een aantal nadelen, maar ook een belangrijk voordeel. Onder het administratief recht is het bewijs vrij, dus er hoeft niet wettig en overtuigend bewezen te worden dat je schuldig bent. Dat werkt ook in het voordeel van de betrokkene omdat je dus allerlei zaken die onder strafrecht geen bewijs zijn kunt aandragen om de gedraging te ontkennen. Het nadeel hiervan is dat dit natuurlijk ook geldt voor de verbalisant die de beschikking oplegt. Een veel gehoorde opmerking over de Mulderbeschikking is dat de bewijslast bij de betrokkene ligt. Dit klopt, wettelijk is het zo vastgelegd dat de Mulderbeschikking het vermoeden van rechtmatigheid heeft. Dat wil zoveel zeggen als dat jij maar moet aantonen dat je het niet was. Lekker makkelijk zo'n Wet Mulder. Een extra belastingwet. In november 2007 werd bekend dat de verkeersboetes met 20% verhoogd gaan worden om de gratis schoolboeken te betalen. Zie je wel?! Een extra belastingwet.

Een ander punt is dat de verbalisant, onder omstandigheden, een beschikking kan opleggen op kenteken. Je hebt vast wel eens gehoord van iemand uit je nabije omgeving dat iemand ineens een boete thuis op de mat vond uit een ver oord in Nederland waar diegene nog nooit geweest was? Dát is dus het opleggen van een beschikking op kenteken. Het is dus niet per definitie van belang of jij persoonlijk de overtreding hebt begaan. Van belang is met wel voertuig en bijbehorend kenteken de overtreding is begaan. Dit wordt ook wel de kenteken aansprakelijkheid genoemd. Voor meer informatie over de Wet Mulder verwijzen we je naar de Sectie "Wet Mulder".

Ga naar top

Wat nu?

Een Mulderbeschikking is te bezwaren met een bezwaarschrift. Dit alles valt dus onder het administratief- en het bestuursrecht. Achterop de beschikking staat exact hoe je een bezwaar in kunt dienen tegen een beschikking. Flitsservice.nl heeft een hele pagina met informatie hoe je een Mulderbeschikking kunt bezwaren. Kijk daarvoor op de pagina Wob Verzoek.

Als je denkt dat je de overtreding hebt begaan en besluit om gewoon te betalen, dan is dat natuurlijk prima. Toch moedigen we je aan om tegen de Mulderbeschikking in verweer te komen. Het is gewoon een briefje sturen, een briefje waar flitsservice.nl je mee kan helpen, eventueel faxen, en afwachten wat er verder gebeurt. Als je besluit bezwaar te maken tegen een Mulderbeschikking bedenk dan dat de betalingsverplichting wordt opgeschort totdat de Officier van Justitie een besluit heeft genomen op je bezwaarschrift. Dat kan al een paar weken tot maanden schelen. Mocht de Officier besluiten om je bezwaarschrift ongegrond te verklaren, dan kan je middels een beroepschrift ook nog in verweer door de zaak voor te leggen aan de kantonrechter. Deze procedure is geheel gratis. Sterker nog, mocht je winnen, dan kan je op verzoek zelfs een onkosten vergoeding krijgen. Dit kan oplopen tot honderden Euro's voor een boete van misschien maar 30,-- Euro. Over de vergoeding van proceskosten kun je hier meer lezen.

Mocht je bezwaar willen maken, dan raadt flitsservice.nl aan om daarvoor het te WOB verzoek te gebruiken die de juridische mensen achter flitsservice.nl speciaal voor dit doel ontwikkelt hebben. Voor het WOB stappenplan Mulderbeschikking verwijzen we naar hier. Mocht je toch een gewoon bezwaarschrift willen schrijven, kijk dan eens bij de Sectie Bezwaarschriften. Zorg ervoor dat je voor het verlopen van de beroepstermijn, deze staat vermeld in de brief, een bezwaarschrift in dient tegen de beschikking. Deze termijn is fataal! Na het verlopen van deze termijn kan je géén bezwaarschrift meer indienen. Elk bezwaarschrift wat later dan één week na de verloopdatum binnenkomt wordt niet-ontvankelijk verklaart. Dat wil zoveel zeggen dat het niet in behandeling wordt genomen omdat de termijn verstreken is waarbinnen verweer had moeten worden ingesteld.

Ga naar top

Moet ik betalen?

Als je besluit om geen bezwaar in te stellen tegen de Mulderbeschikking, dan staat er op de brief van het CJIB een uiterste betalingstermijn vermeld. Deze termijn is fataal. Dat wil zeggen dat als je niet voor deze termijn betaald, het CJIB je zal manen tot betaling. Het niet betalen van een Mulderbeschikking kan leiden tot grote problemen. Zorg ervoor dat de betaling op tijd gedaan wordt. Hieronder zetten we uiteen wat de gevolgen zijn van niet, of te late betaling.

Eerste aanmaning.

Het CJIB zal na verloop van de betalingstermijn een eerste aanmaning sturen. Het verschuldigde bedrag is op grond van de wet verhoogd met 25 procent (over het boetebedrag), met een minimum van 4 euro.

Tweede aanmaning.

Na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste aanmaning zal het CJIB een tweede aanmaning versturen. Het verschuldigde bedrag is op grond van de wet verhoogd met 50 procent (over het boetebedrag + verhoging), met een minimum van
€ 11.

Verhaal zonder dwangbevel.

Als er na het verstrijken van de betalingstermijn van de tweede aanmaning nog geen betaling is ontvangen, zal het CJIB proberen het geld van je rekening af te schrijven. Als de bank gegevens van jouw bekend zijn bij het CJIB zullen ze dus de bank opdracht geven om het geld van de rekening af te schrijven. Jouw toestemming is daar trouwens niet voor nodig. Na het verlopen van de beroepstermijn is de beschikking niet meer te bezwaren. Er staan geen rechtsmiddelen meer open om nog in verweer te komen tegen de beschikking.

Verhaal met dwangbevel.

Als er na de poging van het verhaal zonder dwangbevel nog geen betaling is verkregen, zalhet CJIB een procedure starten die eigenlijk iets zegt over de naam van de instantie. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau. De Officier van Justitie zal een dwangbevel uitvaardigen tegen jou, en zal je sommeren de betaling te verrichten. Het dwangbevel wordt betekent door een gerechtsdeurwaarder. Daar zitten hoge kosten aan. Je moet rekenen met ongeveer 68,-- Euro Exploit kosten, en daarboven op nog salariskosten voor de gerechtsdeurwaarder.

Wordt er nog niet betaald, zal het CJIB opnieuw een gerechtdeurwaarder inschakelen die zonder tussenkomst van de kantonrechter beslag kan (laten) leggen op goederen, vermogen of inkomsten van de schuldenaar. De reden dat dit zonder tussenkomst van de kantonrechter gaat, is het simpele feit dat het niet meer om een te bezwaren beschikking gaat. Tegen de beslaglegging kan je een verzetschrift indienen bij het kantongerecht van de regio waar je woonplaats onder valt. Het verzet kan zich alleen richten op de beslaglegging, niet tegen de inleidende beschikking zelf!

Dwangmiddel "inname rijbewijs".

Als de gerechtsdeurwaarder niet succesvol was om het geld middels dwangbevel te verhalen op de schuldenaar, kan de Officier van Justitie te Leeuwarden bevelen je rijbewijs voor de periode van 4 weken in te nemen. Je mag gedurende deze 4 weken geen motorvoertuig meer besturen. Dit heft de betalingsverplichting niet op! Pas na betaling van beschikking en alle bijkomende kosten voor verhaal krijg je je rijbewijs terug.

Dwangmiddel "buiten gebruik stellen voertuig".

Als ook de inname van het rijbewijs niet tot betaling heeft geleid, kan de Officier van Justitie te Leeuwarden bevelen je voertuig voor de periode van 4 weken buiten gebruik te stellen. Je mag gedurende deze 4 weken geen gebruik maken van je voertuig. Justitie kan zelfs, onder omstandigheden, het voertuig verbeurd laten verklaren, verkopen of zelfs vernietigen. Dit heft de betalingsverplichting niet op! Pas na betaling van beschikking en alle bijkomende kosten voor verhaal krijg je je voertuig terug, mits het niet verbeurd verklaart is, verkocht is of is vernietigd.

Dwangmiddel "gijzeling".

De Officier van Justitie kan de kantonrechter verzoeken hem te machtigen om je voor ten hoogste een week te gijzelen. Bij toewijzing van de vordering word je ingesloten voor de periode van maximaal één week. Gijzeling is een dwangmiddel en geen vervanging van de boete. Die moet inclusief de verhogingen dus nog steeds worden betaald. De gijzeling kan worden voorkomen of worden opgeheven door volledige betaling van de boete inclusief de verhogingen.

 

Onze tip is om het niet zover te laten komen. Als je in het traject van "verhaal met dwang" bent aangekomen, is het goed mogelijk dat een oorspronkelijke boet van slechts 75,-- Euro inmiddels is opgelopen tot ruim 350,-- Euro. Ben je te laat met betalen, bel dan met het CJIB en leg de situatie uit. Soms gaat men akkoord met alsnog betalen, maar meestal moet je alle kosten erbij betalen.

 

Ga naar top

Nog meer vragen?

Mocht je nog meer vragen hebben dan kun je in het forum onder de kop “juridisch” vaak wel de antwoorden vinden. We wijzen je op de mogelijkheid van de zoekopdracht in het forum. Veel vragen zijn vast ooit al eens gesteld. Lees in het bijzonder de zogenaamde “sticky’s” door bovenaan op het forum “juridisch”. Mocht jouw vraag er toch niet bijstaan, open een nieuwe topic in het forum en stel daar je vraag. Veel mensen op het forum kunnen jouw vragen beantwoorden of eventueel behulpzaam zijn.

 

Ga naar top

Relevante onderwerpen verwant aan deze pagina

Foto en sjabloon
WOB verzoek
Bezwaarschriften
Brief generator
Verweer

--Laatste update: 21 november 2007--
Tekst en opmaak: Tukker_Pat

 

Copyright 2007 ©Flitsservice.nl --Disclaimer--