Procesgang bij snelheidsovertredingen

De procedure bij snelheidsovertredingen is minder moeilijk dan het soms lijkt.

De verwarring ontstaat omdat er wettelijk gezien twee soorten snelheidsovertredingen zijn.

'Wet Mulder'


Vroeger moest in beginsel iedereen voor de kantonrechter/politierechter voorkomen als hij te hard had gereden. Omdat het OM zo veel werk had om al die mensen voor de rechter te brengen en dossiers bij te houden (waardoor ook veel snelheidsduivels de dans ontspongen), werd besloten om een systeem in te voeren waarmee de 'lichtere' overtredingen administratief, en vooral geautomatiseerd, konden worden afgedaan. Hiervoor werd begin jaren '90 de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften in het leven geroepen, ook wel 'Wet Mulder', naar zijn maker.

Grofweg is de Wet Mulder procedure van toepassing op de overtredingen binnen en buiten de bebouwde kom tot 30 km/u te hard en op de snelwegen tot 40 km/u te hard (bijvoorbeeld voor wegwerkzaamheden gelden strengere regels).

De procedure tegen een Wet Mulder bekeuring is als volgt.

1. Naar aanleiding van informatie van de politie neemt de Officier van Justtie eerst een beslissing ('beschikking') om een boete op te leggen aan de kentekenhouder (die wel iemand anders als de bestuurder kan aanwijzen). Deze beschikking wordt verstuurd door het CJIB.

2. Tegen deze beschikking kan je een bezwaarschrift indienen bij de Officier van Justitie. Op de beschikking staat al aan wie het bezwaarschrift moet worden gestuurd en voor welke datum het bezwaarschrift moet zijn ingediend. Op de beschikking staat ook welke gegevens je moet opgeven als je een bezwaarschrift indient (volledige namen, geboortedatum, /-plaats, woonadres, bankrekeningnummer en datum+handtekening). Als je een bezwaarschrift indient, hoef je de bekeuring niet te betalen totdat er een beslissing is genomen op je bezwaarschrift. Je kan door de Officier van Justitie uitgenodigd worden om te worden gehoord over je bezwaarschrift, hieraan kan je gevolg geven maar het hoeft niet.

3. Als de Officier van Justitie je bezwaarschrift afwijst dan neemt hij daarover een aparte beslissing. Hierover krijg je apart bericht en je krijgt ook weer een aparte brief van het CJIB.

4. Je hoeft het hierbij niet te laten. Je kan tegen deze afwijzing van je bezwaarschrift beroep aantekenen bij de kantonrechter. Je moet dan een beroepschrift indienen bij het kantongerecht via de Officier van Justitie. Op de brief van het CJIB (naar aanleiding van de afwijzing van het bezwaarschrift) staat voor welke datum het beroepschrift binnen moet zijn en aan wie het moet worden gestuurd. De Officier van Justitie gaat dan nogmaals de zaak bekijken.

5. Als je in beroep gaat bij de kantonrechter dan moet je een zogenaamde 'borg' betalen, die net zo hoog is als je bekeuring. Je krijgt hierover apart bericht plus acceptgiro. Je moet wel eerst deze borg betalen voordat je beroep in behandeling wordt genomen.

6. Wordt je beroep ook door de kantonrechter afgewezen dan wordt de borg direct doorbetaald aan het CJIB en hoef je verder niets te doen. Wordt je beroep toegewezen, dan krijg je je geld terug.

7. Je krijgt van het kantongerecht een uitnodiging om je beroepschrift toe te lichten, je kan hier naar toe gaan, maar het hoeft niet. Als je niet gaat, wordt je bezwaarschrift als "hamerstuk" afgedaan door de rechter en wordt je beroepschrift vrijwel zeker afgewezen.

8. Als je zelfs de kantonrechter niet van je gelijk kan overtuigen, dan kan je altijd nog in hoger beroep bij het Gerechtshof Leeuwarden. Dit kan alleen als de boete boven een bepaald bedrag komt, ongeveer 70 Euro.

Transactie/Voorkomen


9. Heb je harder gereden dan 30 km/u te hard binnen of buiten de bebouwde kom of 40 km/u te hard op de snelweg, dan is de Wet Mulder niet meer van toepassing. En dan gaat je overtreding het justitiële circuit in.

10. Meestal krijg je eerst een aankondiging dat er een snelheidsovertreding is gepleegd met een kenteken dat op jouw naam staat. Je krijgt dan ook een formulier waarop je kan aangeven of jij zelf of iemand anders de 'snelheidsovertreding' hebt/heeft begaan. Wat je ook invult, zet wel een dikke streep door het woord 'snelheidsovertreding'. Als je niks doet, gaat het OM ervan uit dat de overtreding is begaan door de kentekenhouder.
Zie ook Weetjes

11. De volgende stap is het transactievoorstel. Let op: tegen een transactievoorstel kan je geen bezwaarschrift indienen! Als je die betaalt, dan hoef je niet voor te komen. Betaal je het transactievoorstel niet, dan moet je in de regel voorkomen.

12. Laat je het voorkomen, bereid je dan goed voor. Dringend advies is om wel naar de zitting te gaan. Zet je verhaal op papier en geef het ook af aan de griffier (rechts van de rechter). Heb je je rijbewijs nodig voor je werk zorg dan voor een verklaring van je baas.

13. Tegen het vonnis van de kantonrechter kan je binnen 14 dagen beroep aantekenen bij de rechtbank. Let op: ook als je wel een oproep hebt gekregen maar niet aanwezig bent op de zitting, dan begint de termijn van 14 dagen te lopen direct na het vonnis. Hoger beroep kan je instellen bij de griffie van het kantongerecht dat in hetzelfde gebouw is gevestigd.

 

 

--Laatste update: 8 augustus 2007--
Tekst en opmaak: Martijn

 

Copyright 2007 ©Flitsservice.nl --Disclaimer--