Mijn rijbewijs is ingevorderd! Help!

Het invorderen van een rijbewijs, ook wel het in beslag nemen van een rijbewijs genoemd, wordt door veel mensen als zeer ingrijpend ervaren. Niet geheel onlogisch. We doen alles met onze auto, we gaan er mee naar het werk, doen de boodschappen, gaan met de kinderen op stap in de weekends. Het eens zo vanzelfsprekende roze papiertje is ineens niet meer zo vanzelfsprekend. Misschien moet je nu zelfs met je baas om de tafel om hem te vertellen dat werken voorlopig even lastig zal zijn. Veel mensen die niet eens direct betrokken zijn bij jouw ellende worden er buiten hun schuld bij betrokken. De inbeslagname op zich wordt vaak al als een straf ervaren... Na bijvoorbeeld een forse overtreding van de maximum snelheid bent u staande gehouden en werd je rijbewijs in beslag genomen. Daar stond je, niet wetend wat te doen, niet beseffend wat er allemaal gebeurd is. En erger: wat er allemaal nog gebeuren gaat.

Toch ook een kanttekening van onze kant. Besef wel dat een invordering van je rijbewijs het gevolg is van een overtreding die voor justitie dusdanig ernstig is dat men dit niet meer af wil doen met een vermanend vingertje.

Een invordering van een rijbewijs vindt doorgaans plaats bij snelheidsovertredingen vanaf 50 km/u te snel, een alcohol-promillage die de 1,3 te boven gaat, een gereden snelheid die een verdubbeling is van de maximum snelheid ter plaatste, een weigering van een alcohol-onderzoek, bij het veroorzaken van gevaar of hinder van de (algemene) verkeersveiligheid (Artikel 5) of bijvoorbeeld bij een ongeval met dodelijk letsel. (Artikel6).

Hieronder gaan we uitleggen wat er zoal gaande is, wat er nog gaat gebeuren, wat je eventueel nog kunt doen, welke procedures nu gaan lopen enz.
Een rijbewijs wordt in de meeste gevallen gevorderd op grond van Artikel 164 van de Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994). Hierin is geregeld dat een agent bij bovengenoemde zaken verplicht is jouw rijbewijs in te vorderen.
Allereerst is het belangrijk om te weten dat je rijbewijs is ingenomen om te worden verzonden naar de Officier van Justitie. Deze gaat aan de hand van de verklaring van diegene die u heeft staandegehouden, beslissen wat er verder gaat gebeuren. Dit heet letterlijk het “vorderen tot overgifte van” je rijbewijs. Zoals de beambte je heeft laten weten mag je nu niet meer rijden! Het besturen van een motorvoertuig met een ingevorderd rijbewijs is op grond van Artikel 9 van de WvW 1994 een misdrijf!

Hieronder staan een aantal keuzes. Maak de keuze die het best overeenkomt met jouw persoonlijke situatie.


-Invordering rijbewijs bij snelheid 50 t/m 69 te hard
-Invordering rijbewijs bij snelheid vanaf 70 te hard
-Invordering rijbewijs n.a.v. recidive
-Invordering rijbewijs bij Artikel 5
-Invordering rijbewijs bij Artikel 130
-Invordering rijbewijs bij Artikel 8
-Invordering rijbewijs n.a.v. andere zaken als hierboven genoemd

 
 
--Laatste update: 25 september 2007--
Tekst en opmaak: Tukker_Pat

 

Copyright 2007 ©Flitsservice.nl --Disclaimer--