De strafrechtboete

Op deze pagina vind u een volledige uitleg over de strafrechtboete. Slechts weinigen zullen ooit een strafrechtboete hebben ontvangen. Met betrekking tot verkeerszaken is het wel de laatste van alle papieren die je van het CJIB wilt ontvangen. Vaak is de strafrechtboete een eindstation van een lange reeks van procedures, en soms is de strafrechtboete het gevolg van een vonnis bij verstek.

Snelnavigeren

-De -S- Strafrechtboete? Wat is het?
-Herroepelijk of onherroepelijk?
-Moet ik betalen?
-Nog meer vragen?

 

Relevante onderwerpen verwant aan deze pagina

 

 

 

 

 

De -S- Strafrechtboete? Wat is het?

De strafrechtboete is het gevolg van een uitspraak van de rechter, onder strafrecht, tot betalen van een geldboete. Het CJIB zorgt, net zoals de Mulder beschikking en het Transactievoorstel voor de inning van de geldboete. Meestal gaat het om hoge boete bedragen die zijn opgelegd naar aanleiding van een strafbaar feit. Als de rechter het strafbare feit bewezen acht, legt de rechter een geldboete op. Het gevolg is deze -S- Strafrechtboete.

Ga naar top

Herroepelijk of onherroepelijk?

In tegenstelling tot de Mulder beschikking en het Transactievoorstel, is er bij de Strafrechtboete sprake van een herroepelijk of een onherroepelijk boete vonnis. Een Mulder beschikking en een transactievoorstel zijn altijd herroepelijk. Tegen de Mulder beschikking is administratief beroep mogelijk (het bezwaarschrift), en voor het Transactievoorstel geldt dat niet betalen automatisch leidt tot dagvaarding zodat de rechter een oordeel kan vellen over het tenlaste gelegde. De Strafrechtboete gaat voorbij dat station. Het is herroepelijk, of onherroepelijk.

Niet-onherroepelijk boetevonnis.

Tegen het niet-onherroepelijk boetevonnis staat nog een rechtsmiddel open om in verweer te komen tegen de strafrechtboete. Meestal zal het gaan om hoger beroep. Een hogere rechter zal zich dan opnieuw buigen over de zaak. Het hoger beroep kan ingesteld worden bij de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft opgelegd. Op het schrijven van het CJIB staat exact uitgelegd hoe e.e.a. in zijn werk gaat.

14 dagen na dagtekening van het niet-onherroepelijk boetevonnis is de strafrechtboete automatisch onherroepelijk geworden. Er staat dan geen rechtsmiddel meer open, uitgezonderd het rechtsmiddel herziening, waar we verder niet op in gaan, om nog verweer in te stellen tegen het boetevonnis. Het is dus van groot belang binnen 14 dagen beroep in te stellen tegen het boetevonnis!

Onherroepelijk boetevonnis.

Tegen het onherroepelijk boetevonnis staat geen rechtsmiddel meer open, uitgezonderd het rechtsmiddel herziening, waar we verder niet op in gaan, om in verweer te komen tegen de strafrechtboete. Het onherroepelijk boetevonnis is dus nagenoeg altijd het eindstation. Verweer is niet meer mogelijk.

Ga naar top

Moet ik betalen?

In het geval van een onherroepelijk boetevonnis is niet betalen geen optie. Het CJIB zal na het verlopen van de betalingstermijn betaling gaan afdwingen middels een aantal wettelijke mogelijkheden die het CJIB tot haar beschikking heeft staan. We zetten ze op een rij;

Eerste aanmaning.

Het CJIB zal na verloop van de betalingstermijn een eerste aanmaning sturen. Het nog verschuldigde bedrag is op grond van de wet verhoogd met 15 euro.

Tweede aanmaning.

Na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste aanmaning zal het CJIB een tweede aanmaning versturen. Het nog verschuldigde bedrag is op grond van de wet verhoogd met 20 procent, met een minimum van 30 euro.

Dwangbevel.

Als er na het verstrijken van de betalingstermijn van de tweede aanmaning nog geen betaling is ontvangen, zal het CJIB een procedure starten die gelijk staat aan de procedure bij een niet betaalde Mulder beschikking. Het CJIB zal een deurwaarder inschakelen die zonder tussenkomst van de kantonrechter beslag kan (laten) leggen op goederen, vermogen of inkomsten van de schuldenaar. De reden dat dit zonder tussenkomst van de kantonrechter gaat, is het simpele feit dat het een onherroepelijk vonnis betreft.

Tegen de beslaglegging kan, net zoals bij de Mulder beschikking, verzet gedaan worden tegen de beslaglegging bij het kantongerecht waar de regio onder valt van je woonplaats. Net zoals het verzet tegen beslaglegging bij een Mulder beschikking, kan het verzet zich alleen richten tegen de beslaglegging, en niet tegen het onherroepelijk vonnis zelf!

Arrestatiebevel.

Als betaling niet kan worden afgedwongen zal de politie opdracht krijgen de schuldenaar/veroordeelde te arresteren. In het oorspronkelijke vonnis zal sprake zijn van een vervangende straf, in het geval van niet betalen van de strafrechtboete. Ook nu kan nog steeds betaald worden. Bij niet betalen zal je worden ingesloten voor de periode van de vervangende hechtenis.

Opsporingsregister.

Als laatste middel om betaling of arrestatie af te dwingen zul je worden opgenomen in het opsporingsregister. Verschillende opsporingsinstanties kunnen dit register raadplegen en overgaan tot arrestatie. Dit staat ook wel bekend als het bekende "betalen op Schiphol, voor dat je op vakantie gaat...."

Ga naar top

Nog meer vragen?

Mocht je nog meer vragen hebben dan kun je in het forum onder de kop “juridisch” vaak wel de antwoorden vinden. We wijzen je op de mogelijkheid van de zoekopdracht in het forum. Veel vragen zijn vast ooit al eens gesteld. Lees in het bijzonder de zogenaamde “sticky’s” door bovenaan op het forum “juridisch”. Mocht jouw vraag er toch niet bijstaan, open een nieuwe topic in het forum en stel daar je vraag. Veel mensen op het forum kunnen jouw vragen beantwoorden of eventueel behulpzaam.

 

Ga naar top

Relevante onderwerpen verwant aan deze pagina

Verweer

 

--Laatste update: 19 november 2007--
Tekst en opmaak: Tukker_Pat

 

Copyright 2007 ©Flitsservice.nl --Disclaimer--